Flere nye foretak også forrige uke

Forrige uke (uke 20) melder Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke at det er minst 4 nye foretak fra Ytre Ryfylke som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Registrene er ikke helt oppdatert og derfor er det noe usikkerheter med antall nyregistreringer, så det kan være flere.

2 nye selskaper fra Hjelmeland:
– Astrid Bjelland (musiker)
– Staurland Tekst (frilansing og selger journalistisk tekst som nyhetsartikler, reportasjer og oversettelser til aviser)

2 nye selskaper fra Strand:
– MOBI14 AS
– MOBI15 AS (begge firma driver med salg, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr)

2 foretak ble slettet i Strand:
– Fjelde Hagesenter dødsbo
– Fjelde Invest as

Ét foretak har innstilt bobehandlingen, dette er Body Action AS.

I uke 20 i fjor var det bare 2 nyregistreringer i Strand, Forsand og Hjelmeland