Flere nye prosjekter har fått koronamidler fra kommunen

Strand kommune fikk tidligere i år 1.267.000 kr, såkalte Covid-19 midler, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å stimulere til økt aktivitet i næringslivet lokalt og rigge for vekst etter Korona pandemien.

Andre utlysningsrunde med søknadsfrist 19.oktober og med 574 000 kr i gjenstående midler ble behandlet av ordfører, varaordfører og rådmann 9. november.

Følgende prosjekter fikk støtte:

Lysefjordsenteret – Pergola – 100.000,-

Preikestolen Fjellstue – El-sykklebase – 100.000,-

Lilland Hotell Drift AS – Etablering av glamping konsept – 100.000,-

Treverket Mat – Coronatiltak – 100.000,-

Senze Lounge Bar – Premier League – 27.000,-

Draumehus(G.Hovland) – Utviding av kurslokale – 50.000,-

Harald Strand – Utvidelse av gårdsutsalg – 50.000,-

Kafe Marthel, SMH Holding, Harald Strand, Halid Zenunovic, Kraftstasjonen AS, Senze Lounge Bar, Verkshotellet AS, Lysefjordsenteret og Preikestolen Fjellstue fikk avslag på sin søknad til enkeltprosjekt.

Kommunen har nå en rest på 47.000 kr som skal brukes til uforutsette tiltak.

I første søknadsrunde fikk følgende prosjekter tildelt støtte:

ERA Konserter & Underholdning AS – 100.000 kr til fase 2 av Sommeridyll i Jørpelandsvågen.

Oliver Sebastian Vogt ENK 198.500 kr til gjennomføring av prosjektet skulptursti i Dalen

Preikestolen Fjellstue Drift – Via Ferrata – 200.000 kr

Kafe Marthel AS – 75.000 kr

Fjordexpedition – 100.000 kr