Flere ønsker hundepark på Jørpeland

I den senere tid har det på sosiale medier blitt diskutert rundt muligheten for en hundepark på Jørpeland. Flere hundeeiere har tatt til orde for at dette bør komme på plass. Det er tross alt ikke snakk om en kjempe investering, er folks mening.

Nå har en anonym person levert et brev i postkassen til Rådhuset, hvor det forespørs om å få laget en hundepark på Jørpeland.

Innledningsvis skriver personen at «På vegne av hundene i Strand og omegn, vil jeg komme med et ønske om at det skal lages en hundepark på Jørpeland». I brevet lanseres også lokasjoner som har blitt diskutert i sosiale medier tidligere. Deriblant områder ved Bekkevegen Barnehage, den gamle fotballbanen og Jørpelandsholmen. Sistnevnte er også godt tilrettelagt med bæsjeposestasjoner og flotte turstier, presiseres det i brevet. I diskusjonen på sosiale medier har også er grøntområde ved Nygårdbakken/Austbøvegen/Asgautvegen blitt foreslått.

Det trekkes frem at hunder har på lik linje som oss mennesker har et sosialiseringsbehov. Noe som er vanskelig, når hunden alltid må være i bånd. Derfor er et inngjerdet området helt ypperlig og gir hundene en mulighet til å leke og sosialisere seg i et kontrollerte område. Dette vil også bidra til at hundeeiere ikke bruker offentlige plasser som fotballbinger og barnehager til å slippe hundene løst, skrives det i brevet.

Avsenderen mener det er på høy tid at vi også får på plass dette på Jørpeland. Å det presiseres at både Stavanger og Sandnes har hatt dette i lang tid. Da unngår vi også at hundeeiere reiser over fjorden til hundeparker, noe som også kan bety handelslekkasje.

Til slutt skriver avsenderen at «jeg venter i spenning, og følger spent med hjemmefra på behandling av saken i kommunestyresalen. Hilsen håpefull hundeeier i Strand kommune»

Ordfører Irene Heng Lauvsnes er positiv til innspillet. Men presiserer at kommunens fokus er tjenesteyting ovenfor innbyggerne. Hun vil derimot ikke, slik saken foreligger nå, ta dette videre.

Men hun er veldig åpen for en dialog med personer eller organisasjoner som ønsker å bidra med å få dette på plass i kommunen. Men da må noen sette seg ned, lage en plan med kostnad, ansvarsforhold og forslag til plassering, sier hun.

Den gamle fotballbanen ved Bekkevegen Barnehage er ikke uaktuell sier Lauvnes. Men det er viktig at interesserte enes om behovet. Er det en flat «dressurpark» som er sentrumsnær eller et inngjerdet skogsområdet, feks langs Jørpelandsvassdraget, hvor hundene kan springe fritt rundt.

Legg igjen en kommentar