Flertallet av politikerne følger rådmannen og vil legge ned Tau helsestasjon fra 1.april

I levekårsutvalget og formannskapet denne uken var saken om nedleggelse av helsestasjonen på oppe til behandling hos politikerne. Rundt saken har det vært delte meninger hvorvidt fordelen med større fagmiljø skal veie tyngre en nærheten til brukerne. Saken avgjøres endelig i kommunestyret 19. februar.

Det hele startet i oktober når rådmannen, trolig gikk ut over sine fullmakter, og stengte helsestasjonen på Tau fra 1.november. Senterpartiet bragte hendelsen inn for kontrollutvalget som skulle ta stilling til om rådmannen faktisk gikk ut over sine fullmakter i saken og avgjørelse fra utvalget er ventet snarlig.

Etter dette ble stenging av helsestasjonen på Tau tatt opp som et eget punkt i rådmannens forslag til vedtak i budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023. Der lød punktet slik “Strand kommune legger ned helsestasjonstilbudet for småbarn på Tau. Tilbudet vil dekkes fra Familiens hus på Jørpeland. Skolehelsetjenesten skal fortsatt ha lokal tilstedeværelse på skolene“. I budsjettforhandlingene var det kun opposisjonen som ønsket å opprettholde helsestasjonen. Dog hadde ikke posisjonen noe vedrørende nedleggelse av helsestasjonen, så saken kom derfor opp som en egen sak.

I levekårsutvalget påpekte Linda Asbjørnsen(Sp) at merkostnaden med helsestasjonen på tau er byggrelatert å uttrykket er sterkt ønske om at helsestasjonen ikke ble flyttet til Jørpeland. Asbjørnsen fremsatte følgende felles alternative forslag til vedtak fra Sp, Ap og Sv: Helsestasjonen på Tau 0-4 år flyttes ikke til Jørpeland fra 01.04.2020. Helsestasjonen videreføres på Tau med 4 dager i uken, med stenging i skolens ferier slik det blir praktisert i dag. Når ny svømmehall bygges, og dagens lokaler må rives, må det i god tid i forveien skaffes nye lokaler på Tau.

Kristin Sølvberg Ur(Frp) fremmet også et tilleggspunkt om at helsestasjonen på Tau ikke flyttes til Jørpeland før det går direktebuss mellom Tau og Jørpeland.

Kari Førland Lauvsnes(H) mener at det er delte meninger blant brukerne.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt og det ble ikke flertall for å stanse flyttingen slik Senterpartiet ønsket. Heller ikke ble det flertall for å utsette flyttingen til det gikk direktebuss mellom Tau og Jørpeland slik Frp ønsket.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar