Folk kjører mindre under korona

Mange sjåfører har hatt behov for å endre kjørelengden på forsikringen under koronasituasjonen, melder forsikringsselskapet If. Foto: If

Under koronasituasjonen er behovet for biltransport blitt vesentlig endret, viser ferske trafikktellinger og forsikringsstatistikk.

Ifølge tall hentet fra Statens vegvesens tellepunkter rundt om i Norge, har 13-14 prosent færre kjøretøyer hittil i år passert punktene sammenlignet med samme periode i fjor.

Det viser en gjennomgang analytikere i forsikringsselskapet If har gjort av de offentlig tilgjengelige dataene fra Statens vegvesens trafikkdataportal.

Trafikknedgangen i fjor var på 9 prosent, viser data fra de samme trafikkmålestasjonene.

Det finnes over 2700 automatiserte trafikkregisteringspunkter her i landet som oppdateres i portalen.

– Mange på hjemmekontor og mindre bilpendling fører til et annet transportbehov. Det har gitt størst utslag i begynnelsen av koronasituasjonen, men trafikktallene til Statens vegvesen viser det samme som våre forsikringstall: At veitrafikken har ligget på et lavere nivå enn i 2019 gjennom hele høsten og vinteren, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Blant dem som regulerte kjørelengden sin på forsikringen i fjor, var det 20 prosent flere enn året før som sa ifra at de hadde behov for kortere kjørelengde. Det viser en analyse If har gjort av egne tall. Samtidig var det betydelig færre enn før som ønsket å endre lengden oppover.

– Ønsket om mindre mobilitet i samfunnet under korona kommer klart til uttrykk i færre biler på veiene, sier Clementz.

Fra midten av mars og til midten av juni var det flere uker med uvanlig stor pågang av sjåfører som ønsket å justere ned kjørelengden på forsikringsdekningen av bilen. I mange av ukene var det over 50 prosent flere enn i fjor som ville regulere ned kjørelengde.

– I sommermåndedene var vi mer tilbake til en normaltilstand, hvor mange endret kjørelengden enten opp eller ned. Men det var tydelige utslag i begge retninger sist sommer, så det viser at mange har fått endret sitt behov for bil begge veier under korona, sier Clementz.

For dem som valgte å dra på bilferie i Norge, kan det ha oppstått behov for å forandre kjørelengden sin oppover på forsikringen. Utover høsten var imidlertid tendensen igjen at folk hadde mindre kjølebehov enn ellers.