Folkehjelpen har målt istykkelsen på åtte vann

En lengre periode med minusgrader har gjort at flere mindre vann i kommunen har frosset. Denne sjeldenheten fører til enorm økning i antall skøyter til salgs på sosiale medier og ønske om å la barn utfolde seg på isen.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har målt åtte vann i kommunen. Sjekk målingene lengre nede.

I følge målingene er det kun Strandalivatnet, Moslivatnet, Stemtjørna og Heiatjørna som er målt til sikker tykkelse. MERK at målingen er foretatt fredag.

Det informeres allikevel om at selv om isen er målt til 13 cm eller mer trenger ikke det å bety at isen er trygg. Det må vises stor forsiktighet når du ferdes på islagt vann.

Norsk Folkehjelp opplyser om at den enkelte bør gjøre egne målinger eller vurderinger i hvert tilfelle. En bør ikke stole på at isen er trygg selv om det er mange andre som er på isen.

Fredag observerte Folkehjelpen flere tilfeller av ferdsel på usikker is av både barn og voksne. Vi har ingen å miste så vær forsiktig, skriver Folkehjelpen.

Ismålinger

Dato: Sted: Måling: Merknad:
08.01.2021 Vostervatnet, Tau Åpent vann, ingen målinger
08.01.2021 Nordvatnet, Tau 6-10cm UTRYGG
08.01.2021 Strandalivatnet, Tau 13cm
08.01.2021 Nordlandsvatnet, Heia 11cm under minimumsverdi
08.01.2021 Åsvatnet, Heia 10cm under minimumsverdi
08.01.2021 Moslivatnet, Jøssang 14 cm
08.01.2021 Heiatjørna, Botsheia 13cm
08.01.2021 Stemtjørna, Botsheia 13cm
10.01.2021 Liarvatnet 13cm Innerste del av vannet ikke over minimumskrav

Interaktivt kart: