Folketall i 1.kvartal offentliggjort

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstallene for første kvartal 2020. Tallene viser en befolkningsvekst i Strand på litt over gjennomsnittet de siste 2 årene. Gjennomsnittet hvert kvartal de siste 2 årene er en befolkningsvekst på 21 innbyggere.

Ved inngangen til første kvartal er det gjort justeringer på folketallet i sammenslåtte og grensejusterte kommuner som får påvirkning. Dette vises ikke som folkevekst, men utgående folketall i 4 kvartal og inngående i 1 kvartal er forskjellige.

I Strand kommune er det nå et innbyggertall på 12998, en vekst på 30 i første kvartal. Medregnet innbyggerne fra det grensejusterte området er veksten totalt 192 fra 4 kvartal 2019 til 1 kvartal 2020. Dette er nok ikke helt den veksten i innbyggertallene som kommunen hadde forventet.

Fødselsoverskuddet er lavere i første kvartal i år, selv om antall fødte har steget med 7 flere en forrige kvartal. I 4 kvartal 2019 ble det født 29 og 21 døde, mens i 1 kvartal ble det født 36, og 30 døde. Når det gjelder innflytting så er netto innflytting høyere i 1 kvartal med +24 mot +19 i 4 kvartal.

Alt dette gjør at folkeveksten i 1 kvartal i år er på 30 personer mot 28 personer i 4 kvartal i fjor.

Folketallet før grensejusteringen var 12806, etter grensejusteringen 12968 og ved utgangen av 1 kvartal i år steg den til 12998.

Strand 4-2019
Inngang 12778
Fødde 29
Døde 21
Fødselsoverskudd 8
Innvandring 14
Utvandring 13
Innflytting, innalandsk 79
Utflytting, innalandsk 61
Netto innflytting 19
Folkevekst 28
Utgang 12806
Strand 1-2020
Inngang inkl grensejustering 12968
Fødde 36
Døde 30
Fødselsoverskudd 6
Innvandring 21
Utvandring 8
Innflytting, innalandsk 83
Utflytting, innalandsk 72
Netto innflytting 24
Folkevekst 30
Utgang 12998

Status ellers i Ryfylke

I Hjelmeland kommune er det også befolkningsvekst i 1 kvartal i år. Ved utgangen av forrige kvartal var befolkningen på 2651 og ved inngangen til 1 kvartal var også denne justert til 2574 på grunn av grensejustering.

Allikevel har Hjelmeland en befolkningsvekst på 18 personer i 1 kvartal. Dog er fødselsoverskuddet 0, men nettoinnflytting +18 som bidrar til befolkningsveksten.

Suldal kommune har en liten befolkningsnedgang fra 3804 innbyggere i 4 kvartal til 3797 innbyggere ved utgangen av 1 kvartal. Fødselsoverskuddet var her -3 og nettoinnflytting -4.

I Sauda kommune er befolkningsnedgangen betraktelig større og sirka 1% nedgang. I 4 kvartal var befolkningen i Sauda på 4595 innbyggere mens ved utgangen av 1 kvartal var den redusert til 4552. Fødselsoverskuddet var på -3 i 1 kvartal, men nettoinnflytting bidro til større nedgang med -40 innbyggere. Totalt gikk befolkningstallet i Sauda kommune ned med 43 innbyggere.