For et fantastisk år – 111% vekst fra fjoråret

2020 ble avsluttet med et smell, eller rettere sagt flere smell. Men av de største smellene for iRyfylke sin del var at vi klarte å mer en doble antallet visninger av nettavisen fra det foregående året.

Utrolige 111% vekst fra 2019 ble resultatet av det spesielle året 2020. I tall betyr dette 212.255 visninger i 2020 mot 100.496 i 2019. En vekst på 111.759!!

Vi ønsker å takke alle trofaste og lojale lesere, samtidig som vi ønsket mange nye velkomne i 2020. Selv håper vi at 2021 blir et enda bedre år, med enda flere som setter pris på arbeidet vi legger ned.

Gründeren åpner opp om arbeidet med nettavisen iRyfylke

Hvordan drives iRyfylke?

iRyfylke drives på 100% frivillig basis av gründer og eneeier Marius Bjørnør, helt kostnadsfritt for alle leserne. Siden det drives som et aksjeselskap, så mener jeg med frivillig basis at det ikke er tatt ut noe i lønn eller utbytte i 2020. Nettavisen drives ikke med ene og alene det formål om å gi inntekter i egen lomme for meg, men det å utvikle nyhetsstrømmen i Ryfylke. Noe overskudd er trolig langt fremme i horisonten, og det er vedtektsfestet i selskapet at det maksimalt skal betales ut 50% av et eventuelt overskudd i utbytte, sier gründeren.

Men hvordan henger næring sammen med frivillighet?

Mitt ønske er å forandre nyhetsformidlingen og måten nyheter er tilgjengelig for befolkningen. Av den grunn startet jeg ikke nettavisen med sikte på å spe på min egen inntekt, men å utvikle noe over tid som er selvdrivende. Om jeg den gang har en rolle som naturlig fortjener lønn, så vil jeg selvsagt få det. Men mitt motto er at noen ganger så gis lønn av andre sin lykke. Hovedfokuset er å få selskapet opp å stå og jeg ser heller for meg at andre kan arbeide og ta ut lønn i fremtiden. Om jeg en gang får betalt for de tusenvis av timene lagt ned i skrivearbeid, salgsarbeid, regnskapsarbeid, utvikling av nettavisen mm, så vil jeg selvsagt være takknemlig. Men jeg blir ikke lei meg hvis det ikke skjer, legger gründeren til.

Hvor går veien videre?

Veien videre er ikke helt spikret, men inne i hode mitt har jeg mange planer som kanskje ser dagens lys fremover. Det viktigste er å utvikle nettavisen på en slik måte at flere verdsetter den, enten det er unge Ola på 20år eller bestemor Kari på 60år. Til tider kan innholdet dessverre bli litt enssidig, og jeg sett utrolig stor pris på tips fra leserne om ting som opptar folk. Som en offentlighetssnoker som en journalist kan kalles, så er det ikke alltid gitt at de utallige timene til dagens som brukes på sosiale medier eller internett gir gevinst til saker. Jeg opptas av noen ting, mens andre opptas av helt andre ting. Det er denne balansen som må finjusteres fremover for å oppnå et bedre produkt.

Noe spesifikt du kan nevne om veien videre?

Jeg kan nevne at turisme og næring er temaer som jeg føler er litt bortgjemt og som jeg ønsker å ta mer tak i i tiden fremover. Sommeren 2021 kommer til å bety mye for veien videre for Strand kommune og det er på høy tid at reiselivsplanen som ble vedtatt i 2019 virkelig dras frem fra skuffen. Og her ønsker jeg å bidra med det jeg kan, det fortjener både turistene og spesielt innbyggerne i Strand. Foruten det er næring et tema som ligger meg hjerte nært. Her har jeg konkrete planer som om alt går riktig kan vise igjen allerede i første kvartal.

Jeg håper også å finne en kremmer som kan litt av alt og som ser for seg å være med og skape sin egen arbeidsplass. En person som like å skrive, kan selge og som kan bidra til å løfte nettavisen opp og frem. Mer om dette kommer jeg snarlig tilbake til i løpet av første kvartal.

Hvordan går det økonomisk?

Vel, som tidligere fortalt så er nettavisen kostnadsfri og dette er noe som skal holdes på for evig tid. Men på bekostning av dette så er inntektene mer begrensede. Nå skal sant sies at vi har en frivillig betalingsknapp på alle artikler, og der har vi fått noen bidrag opp gjennom. Foruten det så må de annonsørene som har vært med siden start få velfortjent ros, Frode Helland i Helland Kran og Transport, Åge Bakken i B-BE Trafikkskole og Kent Oddvar Hetlelid i Ryfylke Bilinnredning. De har hatt klokketro på nettavisen og har vært med siden dag 1. Spesielt tusen takk til dere og i tillegg alle andre som har vist interesse gjennom årene!

2021 er budsjettert med 0,- i overskudd, årsaken er enkel. Også i år vil trolig alle inntekter gå med til drift og utvikling av nettavisen og eventuelle andre prosjekter. Det er mange fronter å videreutvikle på, så jeg er overbevist om at uansett hva inntektene blir i 2021 så skal jeg klare å bruke disse på en god måte til å videreutvikle sluttproduktet til alle leserne og annonsørene. Jeg håper også inderlig at spesielt lokalt næringsliv i Ryfylke ønsker å støtte opp om dette og at det i tiden fremover er flere som ønsker å annonsere i kortere eller lengre perioder. Jeg kan lokke med bransjens rimeligste annonsepriser, sier gründeren.

I løpet av første kvartal vil jeg lansere flere måter å annonsere på, som kan passe både de minste bedriften så vel som de største. Også her setter jeg stor pris på tilbakemeldinger fra bedriftseiere, dersom det er måter jeg kan legge til rette for at akkurat dem har lyst å være med på laget.