Forarbeidet til oppgradering av Jørpeland stadion er i gang

I et grunngitt spørsmål til levekårsutvalget forrige uke ønsket Mads Hjelmen(H) status på oppgraderingen av Jørpeland stadion og hvordan samarbeidet mellom Staal og Strand kommune var.

Det skal nå bygges ny Jørpeland stadion med kunstgress til fotball, samt friidrettsanlegg med løpebane, lengdehopp, kule, diskos, høyde, stavhopp og spydkast. Dette er veldig gledelig og Strand Høyre lurer på hvordan arbeidet går, skriver Hjelmen.

  • Hjelmen lurte også på hvordan samarbeid innad i Staal sammen med Strand kommune går med tanke på at aktuelle disipliner får sin del av anlegget tilfredsstilt.

Det er tidligere synliggjort at dette anlegget skal være godkjent for, i det minste nasjonal konkurranse i friidrett, og det er derfor viktig for Strand Høyre at alle disipliner og samarbeidet i prosjektet holder fokus på dette.

I den forbindelse ønsket Hjelmen en orientering om hvordan prosjektet organiseres, og hvordan det sikres at anlegget blir godkjent for nasjonale konkurranser i friidrett.

Utvalgsleder Sveinung Langvik, H, svarte:

Forarbeidet med oppgradering av Jørpeland Stadion er godt i gang. På grunn av stor arbeidsmengde internt i kommunen som følge av bl.a. Nye Fjelltun skole og ny flerbrukshall, har ikke forarbeidet startet for fullt før etter sommerferien. Det er siden februar holdt 5-6 samarbeidsmøter med Staal for å avklare innhold i anlegget, både plassering, inngjerding, krav til miljø, kvalitet på kunstgress og tartandekke, overbygning samt fordele arbeidsoppgaver.

Siste revisjon av plan for anlegget inneholder:

• Fotballbane 105×64 meter, som er innenfor krav til breddefotball. Dersom det skulle bli aktuelt med OBOS-spill, vil anlegget være tilstrekkelig til å få dispensasjon fra 105x68meter, ettersom det er et kombinert fotball/friidrettsanlegg.
• 3x 3’er fotballbaner i halvsirkel mot vest.
• 6x løpebaner ihht krav om 1,22m bredde. Totalt 7,32 meter.
• 2x startpunkter for 100 meter
• Rundbane 400 meter
• Utkast for tilrettelagt spyd(kunstgress)
• Høydehopp med tilløp fra to sider.
• Stavhopp
• Lengdehopp. Grop med tilløp fra to sider.
• 3-steg Grop med tilløp fra to sider.
• Kulestøt iht kravene i «Målbok for idrettsanlegg». Den er nå 20 meter lang fra sentrum av kastesirkelen, som gjør at området i halvsirkelen mot vest er bedre utnyttet.
• Lysmaster som er plassert for å ta hensyn til sikt fra tribune.

For at friidrettsanlegget skal kunne ha mulighet til å arrangere «National & International competitions» på kveldstid, er det krav om at belysningen på løpebanen skal være 500 Lux. Under normale omstendigheter er det et fåtall friidrettsstevner som arrangeres på kveldstid. I Norge er det bare Bislett Games som er et kjent stevne som går på kvelden. I år under korona har det vært mer utbredt å ha kveldsarrangement. På grunn av kostnader knyttet til høye master, og større lysarmaturer vil belysningen for friidrett dimensjoneres for klubbkonkurranser, hvor kravet er 200 Lux. I og med at fotballbanen skal dimensjoneres ihht krav til spill i 3-divisjon (350 lux 0,70) vil løpebanen være innenfor kravene for løpebane klasse 2.

Anlegget er presentert for RFK, som bekreftet at anlegget tilfredsstiller krav om spillemidler.