Foreløpige tall: Kun 162 vaksinedoser satt i Strand denne uken

I følge oversikten til Temakart Rogaland ble det i denne uken satt 162 vaksinedoser hvorav ytterligere 152 personer har blitt fullvaksinert og 10 personer har fått første dosen med koronavaksinen. Strand har nå satt totalt 4241 vaksinedoser

Temakart Rogaland søndag opplyses det om totalt 3157 første doser og 1084 andre doser pr 14.mai. (De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose)

Samtidig som at antall doser innrapportert i Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister) er 162 fikk Strand kommune levert 408 vaksinedoser i uke 19, i følge oversikten fra Folkehelseinstituttet. Det totale antallet fullvaksinerte personer i Strand økte denne uken med drøyt 16% fra 932 til 1084 fullvaksinerte.

Antallet som foreløpig kun har fått første dose er 2073 personer, noe som tilsvarer 21% av Strand kommunes voksne befolkning. Dersom en inkluderer de fullvaksinerte har 43% av den voksne befolkning fått én eller to doser koronavaksine. Antallet personer som kun har fått første dose har naturlig gått ned fra forrige uke ettersom kommunen denne uken har vaksinert flere med andre dose. (Den voksne befolkningen i Strand, 18+ er på 9834 personer)

Revaksineringen vil fortsette å øke

Ved starten av uken var 932 personer fullvaksinerte i Strand, mens 2215 personer hadde fått den første av to vaksinedoser. Gjennom denne uken har ytterligere 152 personer blitt fullvaksinert og 10 personer har fått første dose.

Nå har totalt 2073 personer fått første dose og venter på andre og siste dose av koronavaksinen. Totalt er det satt 4241 vaksinedoser i Strand per uke 19.

Med 1084 fullvaksinerte er 11% av den voksne befolkningen i Strand fullvaksinert, opp 1,5% fra forrige uke.

I ukene fremover viser oversikten fra FHI at Strand kommune vil måtte fortsette revaksineringen fremfor vaksinering med første dose.

Antallet doser økes til revaksinering også de neste to ukene

Den foreløpige oversikten for uke 20 og 21 viser at Strand får henholdsvis 76 og 88 hetteglass Comirnaty de to ukene. Dette tilsvarer henholdsvis 456 doser i uke 20 og 528 doser i uke 21. Dette er en oppgang sammenlignet med de to foregående ukene på 120 doser.

Alle de 864 dosene Strand kommune får de neste to ukene er forbehold revaksinering av personer som tidligere har fått første dose med Comirnaty og AstraZeneca. En kan derfor forvente at antallet fullvaksinerte vil øke de kommende ukene, mens antallet nyvaksinerte vil gå sakte frem.

Fremdeles er det 5593 personer av den voksne befolkningen i Strand som ikke har fått koronavaksine.

Hjelmeland kommune står foreløpig oppført med 12 hetteglass i uke 20 og 21 hetteglass i uke 21. Dette tilsvarer henholdsvis 72 og 126 vaksinedoser de neste to ukene. Også her er alle dosene til revaksinering av innbyggere vaksinert med Comirnaty og AstraZeneca tidligere i vaksinasjonsprogrammet.