Foreslår 900kvm isbane på Nye Fjelltun

Det var planlagt en felles energisentral på skoleområdet på Fjelltun, men nå er forholdene endret.

– Energisentralen skulle forsyne nye Fjelltun skole, ny flerbrukshall, Strandahallen, Jørpeland ungdomsskole og Resahaugen skole. Forsyning til oppvarming av ny kunstgressbane og tilkobling til kunstisbane var også en mulighet.

Etter videre planlegging og detaljprosjektering har det kommet frem nye opplysninger. De nye opplysningene medfører at en felles energisentral ikke er den mest gunstige løsningen og at det heller bør etableres energisentraler i hvert bygg. En felles nærvarmesentral vil kunne gi noe reduserte kostnader for drift og service.

  • Selv om en går bort fra løsningen om en felles energisentral er det fremdeles mulighet for synergi-effekter på de mindre energisentralene. Ettersom fotavtrykket på modulbygget med 10 klasserom er endret vil det være mulighet for å etablere en kunstisbane på området mellom Fjelltun skole og Jørpeland ungdomsskole. Det vil være mulig å etablere kunstisbanen som en del av første byggetrinn av uteområdet på nye Fjelltun skole.
  • En utsettelse av energisentralene for Jørpeland ungdomsskole og Resahaugen skole medfører at det er 10,7 millioner som kan omdisponeres.

I saksfremstillingen står det at det vil være en fordel å realisert kunstisbanen allerede i løpet av sommerferien 2020, slik at denne kunne vært brukt til landhockeybane og andre aktiviteter frem til kjøleanlegget er klart til bruk i 2022. Skoleområdet vil være begrenset i byggeperioden og en landhockeybane eller aktivitetsområdet på 900 m2 kunne vært en fin arena.

En kunstisbane på 900 m2 anses som et nærmiljøanlegg og gir en spillemiddelstøtte på 50% som er begrenset til 1,2 millioner. Som et konservativt estimat kan en dermed anta at kunstisbanen koster 2,4 millioner.

Det aktuelle tidsrommet for kunstis vil være desember, januar og februar. Energiforbruket vil være ca. 15 000 kWh per uke, som er erfaringstall fra drift av isbane i Stavanger sentrum. Med drift i 13 uker blir det 195 000 kwh/år. Av disse får vi utnyttet ca. 60 000 kwh til oppvarming av nye Fjelltun skole. Strømkostnaden er i størrelsesorden 135 000 kr for vintermånedene og dermed ca. 1 500 kr i snitt per dag. I tillegg kommer kostnader med vanning og vedlikehold av isen.

Rådmannen mener at å blant annet bruke noen av midlene på isbane vil bli godt mottatt av barn og unge og innbyggerne generelt og vil samtidig være et godt tiltak for en bedre folkehelse.

Saken behandles i formannskapet 5. februar.

Legg igjen en kommentar