Foreslår for kommunen å åpne Nedre Barkvedvegen for gjennomkjøring

Sameiet i Austhagen 23 har fremmet et forslag for Strand kommune om å åpne Nedre Barkvedvegen for gjennomkjøring.

I dag er veien stengt for gjennomkjøring med stengsler ved Norlys og sameiet har flere argumenter.

De mener blant annet at å kjøre ut på riksveg 13 fra Åvegen er vanskelig og farlig da det er dårlig sikt, og trafikken kommer fra fire sider (veikryss). I tillegg påpeker de at Åvegen har mye parkerte biler i gaten, det bor flere barnefamilier der og det er utkjørsel fra Jørpeland barnehage og den nye skateparken.

Sameiet mener derfor at Åvegen er et dårlig alternativ for beboerne.

Folkets Hus vegen er heller ingen god løsning mener de, dette fordi veien er smal, det står ofte parkerte biler langs veien og er det er dårlig sikt.

Sameiet er kjent med at mange kjører via sentrum, noe de mener gir unødvendig økt trafikk i sentrum.

Sameiet legger også til at da stengslene var borte en lang periode, på grunn av arbeid i Nedre Barkvedvegen, erfarte de fleste beboerne at det var gunstig for flere valgte Barkvedkrossen. Å komme seg ut på riksvegen der er bedre fordi det er mer åpent der og bedre sikt i begge retninger (ikke veikryss), avslutter sameiet i brevet til kommunen.

Kommunen vil ikke åpne stengselet permanent

I et svar fra Strand kommune, skriver virksomhetsleder for plan og forvaltning Strand kommune at kommunen har forpliktet seg ovenfor Statens vegvesen til å stenge Nedre Barkvedvegen for gjennomkjøring i forbindelse med boligbygging øst for stengselet. Bakgrunnen for stengingen er Barkvedkrysset er et såkalt uregulert kryss med dårlig frisikt. På dette grunnlaget er det ikke ønskelig å åpne opp stengselet, avslutter Norland.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt