Formannskapet gikk enstemmig inn for økt budsjettramme i aktivitetsparken

I formannskapet onsdag ble det tatt opp en sak om økt budsjettramme for aktivitetsparken på Jørpeland. Rådmannen på sin side ønsket å bevilge deler av det beløpet som det er behov for, for å kumne ferdigstille aktivitetsparken ihht planene.

Alf Henning Heggheim(Sp) kritiserer rådmannen for å bomme så mye på kostnaden. Ytterligere 4mill er nesten det dobbelte av den opprinnelige kostnadsrammen på 6,7mill.

Jan Erik Bratteli (Sv) støttet alternativ 2 fullt og helt. Han mente at dette var et trengende behov å at kommunem burde innvilge det som trengte for å fullføre parken. Sv fremmet dermed forslag om alternativ 2 og fikk hele formannskapet med seg. Alternativ 2 ble dermed enstemmig vedtatt.


Rådmannens forslag: Strand kommune øker kostnadsrammen til prosjektet «Aktivitetspark Jørpeland sentrum», med 3,5. mill. for å ferdigstille skateparken, pumptrack, klatreelement, ordinær belysning i tråd med belysningsplan utkast 2 og beplantning i 2019 iht. alternativ 1. Manglende bevilgning justeres i 2. tertialrapportering.

Utbygging av parkour, interessebelysning i tråd med belysningsplan utkast 1, tak over sittegruppe og tak over skatebowl i aktivitetsparken, vurderes i økonomiplaner og utsettes til finansiering er på plass.

Alternative løsninger med konsekvenser

Alternativ 1:

Strand kommune øker kostnadsrammen til prosjektet «Aktivitetspark Jørpeland sentrum», med 3,5. mill. for å ferdigstille skateparken, pumptrack, klatreelement, ordinær belysning i tråd med belysningsplan utkast 2 og beplantning i 2019. Manglende bevilgning justeres i 2. tertialrapportering. Belysning av aktivitetsparken øker bruksfrekvens og tryggheten for brukerne av parken når det er mørkt.

Parkour, interessebelysning i tråd med belysningsplan utkast 1, tak over sittegruppe og tak over skatebowl i aktivitetsparken, utsettes til finansiering er på plass gjennom behandling av økonomiplanen. Manglende belysning av aktivitetsparken kan redusere potensiell bruksfrekvens og sikkerheten reduseres når det er mørkt.

Alternativ 2:

Strand kommune øker kostnadsrammen til prosjektet «Aktivitetspark Jørpeland sentrum», med 4,1 mill. for å ferdigstille skateparken, pumptrack, klatreelement, ordinær belysning i tråd med belysningsplan utkast 2, beplantning og parkour i 2019. Manglende bevilgning justeres i 2. tertialrapportering. Det er fordel å få ferdigstilt alle aktivitetsormrådene før parken åpner for bruk mht. sikkerhet.

Interessebelysning i tråd med belysningsplan utkast 1, tak over sittegruppe og tak over skatebowl i aktivitetsparken, utsettes til finansiering er på plass gjennom behandling av økonomiplanen eller andre tilskuddsordninger.

Alternativ 3:

Strand kommune øker ikke budsjettrammen ytterligere. Bygging av pumptrack stoppes i påvente av manglende finansiering og området blir ikke ferdigstilt iht. landskapsplan. Skateparkanlegget og grunnarbeidet ferdigstilles.

Det vil være en høyere kostnad med å etablere pumptrack på et senere tidspunkt grunnet ekstra kostnaden med å sikre området med høyere forstøtningsmurer som et midlertidig tiltak i påvente av bygging av pumptrack. I tillegg vil det være kostnader fra grunnentreprenør og pumptrack entreprenør med å utsette arbeidet.

Pumptrack, parkour, belysning i tråd med belysningsplan utkast 1, beplantning, tak over sittegruppe og tak over skatebowl i aktivitetsparken, utsettes til finansiering er på plass gjennom behandling av økonomiplanen eller andre tilskuddsordninger. Manglende belysning av aktivitetsparken kan redusere potensiell bruksfrekvens og sikkerheten reduseres når det er mørkt.

Skisse hovedbilde: Public Construct NV

Legg igjen en kommentar