Formannskapet gikk inn for mindre kutt i budsjettet – Ikke uforventet er politikerne uenige med rådmannen

Onsdag kveld behandlet formannskapet budsjettet for 2020 i Strand kommune. Ikke uforventet var politikerne uenige i flere av rådmannens kutt.

Blant kuttene politikerne ikke var enige i var Nordre Strand Oppvekstsenter, Eikehaugen Barnehage, flerbrukshall på Jørpeland, Frisklivssentralen og Kulturskolen mfl.

De senere årene har politikerne i kommunen stort sett levert et felles budsjettforslag, men i år skal ikke dette ha latt seg gjøre. Derfor ble det presentert to budsjett, et fra posisjonen og et fra opposisjonen.

Posisjonen bestående av Høyre, Krf, Frp, V og BTN samt opposisjonen bestående av Sp, Ap, Sv, Rødt og Mdg presenterte hver sine budsjett. Men budsjettene var fullt så ulike som en skulle trodd. Det var spesielt et betent tema som skilte budsjettene og det var eiendomsskatten.

Eiendomsskatten
Opposisjonen valgte i sitt budsjett å opprettholde rådmannens forslag til økt eiendomsskatt. I formannskapet onsdag kveld ble det påpekt at dette var uungåelig for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud for innbyggerne samtidig som at de mest upopulære kuttene reverseres.

Posisjonen mente at dette ikke var tilfelle å argumenterte for at i deres budsjett var det små kutt jevnt over i kommunen som gjorde det mulig å opprettholde dagens eiendomsskattenivå. De har dog lagt inn en liten økning fra 2022. Noen som tilsvarer en gjennomsnitts økning på 2.5 % årlig.

Uenighet om svømmehallen på Tau men enighet om flerbrukshall
I budsjettforslaget har opposisjonen klart å ikke utsette byggingen av svømmehall på Tau. Og det settes av penger til dette i både 2021, 2022 og 2023.

Mens posisjonen har valgt å utsette svømmehallen i sitt budsjettforslag. Her settes det av penger i 2022 og 2023 men ikke fullfinansiert i økonomiplanperioden.

Med det høye investeringsnivået i kommunen kan det derfor se ut til at svømmehall på Tau lar vente på seg til etter 2024.

En god nyhet er da at begge konstellasjonene har funnet rom for flerbrukshallen på Jørpeland i sine budsjettforslag.

Stort sett enighet rundt det meste
Politikerne er enige om ikke å legge ned Nordre Strand Oppvekstsenter og Eikehaugen barnehage. De ønsker også å stryke kuttet til kulturskolen samt å opprettholde dagens gebyrnivå for deltakelse. Det er også et ønske å opprettholde dagens tilbud på Frisklivssentralen i 2020 og 2021. Begge konstellasjonene prioriterer også midler til Fritidsfabrikk på Torghuset.

I forbindelse med byggingen av Nye Fjelltun er det planlagt en energisentral nordvest ved hovedbanen på Jørpeland Stadion. Her har politikerne samstemt økt investeringsrammen for å kunne anlegg kunstgress, dekke på løpebanen samt et mulig overbygg av tribunen. Dette

Nå skal budsjettet til videre til endelig behandling i kommunestyret 11.desember.

Legg igjen en kommentar