Formannskapet vedtok redusert leie for Rosehagen

Formannskapet hadde i går ettermiddag saken om redusert leie for Rosehagen (Treverket mat & skafferi AS) oppe til politisk behandling.

Etter innspill fra driveren Sonja Hargaut om dagens situasjon i bygget, la rådmannen frem en sak hvor leien blir redusert i påvente av rehabilitering.

Rådmannens forslag til vedtak:
Strand kommune inngår vedlagt ny avtale med Treverket mat & skafferi AS, leigesum vert sett til kr. 10.000 pr månad eks mva for 5 år med opsjon for 5 nye år. Ny avtale gjeld frå 01.01.2019.

Kristoffer Amdal(H) var litt betenkt. Kommunen skal bruke en del penger på rehabilitering av Rosehagen for å få dette i stand. Når det er sagt så har Rosehagen en fantastisk driftsformen med et kulturelt tilbud ingen andre har. Rosehagen er et viktig kulturelt tiltak i kommunen.

Han uttrykket også bekymring med å konsekvent si markedspris. Det tilbudet som gis der må vurderes ut ifra leiepris også, mente Amdal.

Amdal ønsket å spesifisere den nye leieavtalen slik at leiepris reforhandles når rehabilitering er ferdigstilt.

Alf Henning Heggheim(Sp) støttet rådmannens forslag og Høyres endring. Han legger til at formannskapet har mottatt kommentarer fra Ryfylke Bakeri og Konditori som har stilt spørsmål til om ikke Rosehagen med dette får et konkurransefortrinn og at lokale kaféer forskjellsbehandles. Heggheim mener dette ikke er urimelig forskjellsbehandling, sett i lys av at Rosehagen inngår som en del av det kulturelle tilbudet i kommunen. Senterpartiet heier for øvrig på videre drift i Rosehagen slik den fremstår i dag.

Heggheim stilte spørsmål til rådmannen om hvorfor leieavtalen tilbakedateres. Til dette svarte rådmannen at det hadde blitt brukt lang tid på å reforhandle avtalen og at det naturlige ville være å tilbakedatere den.

Torhild Pedersen(Ap) uttrykker at Rosehagen er en flott kommunal eiendom med unik plassering. Den drives også veldig godt, som kafé og kulturtilbud. Også hun mener at Rosehagen ikke kan sammenlignes med ordinær kafédrift. Pedersen støtter Høyres forslag til endring.

Høyre, ved Kristoffer Amdal fremmet et alternativt forslag til vedtak.

Strand kommune inngår ny leieavtale med Treverket mat & skafferi AS, leiesummen settes til kr. 10.000 pr måned eks moms. Leieavtalen gjelder fra 01.01.2019 og frem til bygningen er rehabilitert. Etter bygningen er rehabilitert fremforhandles ny leieavtale.

Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt.

Legg igjen en kommentar