Fortsatt synkende ledighet i Ytre Ryfylke

Vekeoversikten frå NAV viser at per 15. september er 10 136 personar heilt utan arbeid i Rogaland. 7 491 personar er delvis arbeidslause, og 728 personar går på arbeidsretta tiltak.

Den siste veka har talet på personar heilt utan arbeid blitt redusert med 343 personar. 10 136 personar er heilt utan jobb i Rogaland. Det utgjer 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Noreg er 3,8 prosent. 7 491 personar er delvis arbeidslause, tilsvarande 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Noreg er 3,0 prosent.

– Hittil i september har det vore ein positiv utvikling i arbeidsløysa i Rogaland. Talet heilt arbeidslause er på veg nedover, samstundes som talet delvis ledige held seg på eit stabilt nivå, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Samanlikna med forrige veke er det ein reduksjon i arbeidsløysa eller ein stabil utvikling for alle aldersgrupper og yrkesgrupper, fortel Merethe P. Haftorsen.

Synkende ledighet i Ytre Ryfylke

I Strand kommune synker andelen helt arbeidsledige fra 204 til 198 personer den siste uken. Dette betyr at andelen av arbeidsstyrken som nå er helt ledige er nede i 3%, mot 3,7% for bare to uker siden. Andelen delvis arbeidsledige synker også, men er fortsatt høyere en andelen helt ledige. Per 15. september er det 211 personer i Strand kommune som er delvis arbeidsledige noe som utgjør 3,2% av den totale arbeidsstyrken i kommunen. Brutto arbeidsledigheten i Strand er dermed 6,9% per 15.september.

I Hjelmeland kommune er også arbeidsledigheten på vei ned. Her har andelen helt arbeidsledige gått ned fra 36 til 32 personer den siste uken, noe som betyr at det nå er 2,4% av arbeidsstyrken som er helt ledige. Andelen delvis ledige har derimot økt den siste uken fra 22 til 23 personer. Den lille endringen slår også ut på andelen av arbeidsstyrken i kommunen og den går opp fra 1,6% til 1,7%. Brutto arbeidsledigheten i Hjelmeland er dermed per 15.september 4,1%.