Fortsatt tro på lavere bomtakster i Ryfast

Leder av samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune Arne Bergsvåg har fortsatt tro på bomtakster ned mot ferjeprisen.

Bakgrunnen for håpet
Som tidligere kjent skal takstnivået først opp i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune 25.sept før den videre behandlingen i Fylkesutvalget og Fylkestinget. Arne Bergsvåg (SP) som er leder for utvalget som skal behandle saken først har stor tro på at dette kan snus.

Det er helt åpenbart at Statens Vegvesen har bommet på utregningen når de har redusert trafikkgrunnlaget på tross av fortsatt ferjedrift på Høgsfjorden. Trafikken har de siste årene økt i både Tausambandet og Høgsfjordsambandet å det er derfor grunn til å tro at den fortsatt vil øke. Så jeg er overbevist om at det er rom for å legge til grunn trafikkgrunnlaget i Stortingsproposisjonen som var 4200 ådt.

En økning av trafikkgrunnlaget til det som ble vedtatt i Stortingsproposisjonen vil etter beregningene kunne senke takstene i Ryfylketunnelen med sirka 40kr pr passering for personbiler. Samtidig er det også andre justeringer som kan gjøres for å senke takstnivået. Men en forlengelse av garantiperioden må bli absolutt siste utvei.

Til slutt forteller Bergsvåg at dersom bommen på bybrua snus må dette kompenseres fullt ut ovenfor Ryfastprosjektet.

Lokal enighet med partifellen
Alf Henning Heggheim i Strand Senterparti er fullt på linje med Bergsvåg og fylkeskommunen. Takstene må ned mot dagens ferjetakster. Regjeringen må på banen med mer midler. Trafikktall må justeres opp som vedtatt i Stortingsproposisjon for Ryfast, og rentebane må settes til rente for låneopptak. Ryfast er 92 % bompengefinansiert. Det er ikke urimelig at staten bidrar mer.

Senterpartiet har tro på at vi klarer å få ned takstene mot dagens ferjetakst. Det handler om politisk vilje fra politisk ledelse i samferdselsdepartementet først og fremst. Selv om Vegdirektoratet fastsetter endelige takster, har politisk ledelse stor innflytelse – hvis det eg vilje nok, avslutter Heggheim.

Legg igjen en kommentar