Forvaltningsutvalget – BTN savner rydding av stien på østsiden av Krossvatnet

I dagens møte i forvaltningsutvalget ønsker Snorre Walde svar på hvorfor stien på østsiden av Krossvatnet ikke er ryddet.

Han påpeker at det snart er 4 år siden det ble fattet et politisk vedtak om å rydde stien på østsiden av Krossvatnet. På disse årene er det ryddet 100 meter, og fra 15.april er det etter lov om biologisk mangfold forbudt å drive arbeid rundt vannet pga fuglenes hekketid, opplyser Walde om.

Her har ikke administrasjonen fulgt opp flere politiske vedtak om rydding av denne stien og nå krever Walde å få vite hva dette skyldes.

Walde legger videre til at det imidlertid er rom for å søke dispensasjon fra dette kravet, noe også Walde ønsker at kommunen skal gjøre.

Interpellasjon:

Forslag til vedtak:
«Forvaltningsutvalget ber rådmannen om å søke dispensasjon fra kravet om arbeid nær Krossvatnet etter 15 april, slik at stien nå kan bli ryddet fra brua ved Krossvatnet til Strand videregående skole inneværende vår»

Grunngitt spørsmål:

«Rådmannen bes om å grunngi hvorfor stien ikke er blitt ryddet etter alle disse årene, når det ligger flere politiske vedtak på dette».

Legg igjen en kommentar