Forvaltningsutvalget tok ikke klagen fra Preikestolen Camping til følge

Torsdag denne uken behandlet Forvaltningsutvalget klagen til Preikestolen Camping som klaget på kommunens dispensasjon til bobilparkeringer på Jøssang.

I klagen fra Preikestolen Camping ble det blant annet påpekt at å bruke betegnelsen bobilparkering var feil. Dette var en overnattingsplass etter deres mening. Rådmannen på sin side refererer til dispensasjonen, og argumenterer for at annen virksomhet ikke vil være i tråd med dispensasjonen. Preikestolen Camping viser også til at det ved minst en anledning har vært ledig kapasitet hos dem, selv om kommunen har formidlet at det var fullt. Samtidig er de nærmeste nabo og hos dem er det ledig, så nye bobilparkering/camping er det ikke behov for, skriver de i klagen.

Rådmannen viser for øvrig til prinsippet om fri konkurranse. Da kommunen selv ikke er part i saken, vil det heller være habilitetsproblemer rundt vedtaket. Forvaltningsutvalget har her gitt en dispensasjon som er i direkte konkurranse med kommunens egen bobilparkering i Jørpelandsvågen, utdyper rådmannen i saksutredningen.

Rådmannen vurderer i saksutredningen at det ikke framkommer nye vesentlige momenter som er relevante i en vurdering av en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningsloven. Rådmannen foreslår derfor å ikke ta klagen til følge.

Arild Gjerde (Sp) forklarte at i valgkampen tidligere i år hadde de både på stand på Tau og Jørpeland fått innspill fra innbyggere vedrørende mangelen på bobilparkering både på Tau og Jørpeland. Senterpartiet støttet derfor rådmannen i saken lm dispensasjon i 10 år.

Ingen andre ba om ordet i klagesaken, og utvalgsleder registrerte ingen som ønsket å stemme i mot rådmannens forslag til vedtak.

Enstemmig vedtak i forvaltningsutvalget, Strand kommune tar ikke klagen til følge. Forvaltningsutvalgets vedtak 072/19 opprettholdes.

Legg igjen en kommentar