Fra i dag kan du søke forskudd på dagpengene

287 200 arbeidstakere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske.

– Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling.  Derfor er vi glade for at vi fra neste uke kan betale ut et forskudd på dagpenger. De løsningene som vi kommer med nå, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av IT-løsninger, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Gjelder for permitterte og arbeidsledige
Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning.

Du må selv søke om forskudd

For å få forskudd må du:
• Ha søkt om dagpenger
• Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
• Søke om forskudd

Du kan søke om forskudd på nav.no fra ettermiddagen mandag 30.mars. Det vil ikke være mulig å søke om forskudd før tjenesten er tilgjengelig på nav.no.

Du må fortsette å sende inn meldekort.

Hvor mye får du?
Forskuddet vil være litt i underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. NAV forskutterer for en måned, beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (600 000). NAV trekker skatt, har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no. Forskuddet vil deretter bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

Når kommer pengene?
Hvis du søker i løpet av mandag 30.mars eller tirsdag 31. mars vil forskuddet komme inn på konto fredag 3.april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

Hvorfor forskudd?
I løpet av to uker har NAV fått inn over 287 200 dagpengesøknader. Det er et antall uten historisk sidestykke. Arbeidsledigheten i Norge er nå den høyeste siden 2. verdenskrig. Hverken regelverket, NAVs bemanning eller NAVs saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å kunne ta unna så store saksmengder. En enklere og mer automatisert forskuddsordning gjør det mulig for NAV å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak.

Legg igjen en kommentar