Fremdeles høy arbeidsledighet i Strand kommune

5 793 personer står heilt utan jobb og 940 er i arbeidsretta tiltak ved utgangen av februar i Rogaland. Bruttoarbeidslausa** er på 2,7 prosent i Rogaland. Justert for sesongvariasjonar var det ein svak nedgang i arbeidsløysa sammenligna med januar 2020. Nedgangen i talet på arbeidslause er heilt i tråd med kva vi har forventa, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

– I dei aller fleste kommunane er det ein nedgang i arbeidsløysa det sise året. Til dømes har Eigersund ein nedgang i talet heilt ledige på 31 prosent. Dette er mest av alle kommunane i Rogaland. Samtidig registrerar vi at det er ei høg mengde ledige stillingar i same distrikt, uttaler Haftorsen.

– I januar hadde Stavangar, Sandnes, Gjesdal og Strand høgast bruttoarbeidsløyse med 3,1 prosent. På Haugalandet hadde Haugesund, Karmøy og Tysvær ei bruttoarbeidsløyse på høvesvis 2,7 prosent, 2,3 prosent og 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Lågast del arbeidslause av alle kommunane i Rogaland hadde Suldal og Sauda med høvesvis 0,9 prosent og 1,3 prosent.

Arbeidsledighet i Ryfylke
I Strand sank arbeidsledigheten i forhold til januar i år men steget noe i forhold til februar 2019. Strand er blant kommunene i Rogaland med høyest arbeidsledighet, på 2,7% (helt arbeidsledige). Andelen arbeidsledige på tiltak er 0,4% og totalt er buttoarbeidsledigeheten 3,1% i Strand kommune. Totalt er det 175 arbeidsledige per februar 2020. En oppgang på 15 personer fra februar i 2019 men en nedgang på 18 personer fra januar 2020. I Strand er det fortsatt en reduksjon i antall arbeidssøkere på tiltak, med en reduksjon på 28% fra februar i fjor.

I Hjelmeland har arbeidsledigheten økt noe fra forrige måned til 1,7% arbeidsledighet noe som også er en oppgang på 26% fra februar 2019. I Hjelmeland er det per februar 2020 ingen arbeidsledige på tiltak.

I Sauda har arbeidsledighet gått tilbake til 1,1% kontra 1,5% forrige måned. Det er også en reduksjon på -30% fra februar 2019. I Sauda er fortsatt kun 0,2% av de arbeidsledige på tiltak. Noe som totalt gir en brutto arbeidsledighet på 1,3%.

Arbeidsmarknadet i Rogaland. Februar 2019 sammenlignet med februar 2020

Nøkkeltall Februar 2019 Februar 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 6 386 (2,5 %) 5 793 (2,3 %)
Arbeidsretta tiltak 1 665 (0,7 %) 940 (0,4 %)
Bruttoarbeidsløyse** 8 051 (3,2 %) 6 733 (2,7 %)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 1 770 1 607
Langtidsarbeidssøkjarar (26 veker eller meir) 2 928 2 475
Delvis ledige 2 751 (1,1 %) 2 307 (0,9 %)
Utlyste stillingar 3 701 4 142

Legg igjen en kommentar