Frisbeegolfbanen ved Preikestolen Basecamp begynner å ta form

Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Siden midten av april har Preikestolen Disc Golf Club jobbet dugnad med å lage den nye frisbeegolfbanen ved Preikestolen Basecamp og Revsvatnet. Nå er klubben over halvveis i etableringen og flere hundre dugnadstimer er lagt ned allerede.

Preikestolen Disc Golf Club er i full gang med etableringen av den nye 20-hulls frisbeebanen ved Preikestolen Basecamp. For 1 måned siden gikk medlemmer og andre frivillige i gang med første dugnad, da var det skoging, skoging og mer skoging som sto på dagsorden.

Her drives skoging på hull 1. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Hull 1 blir kalt signaturhullet på banen, en 180 meter lang bane med 30 meter høydeforskjell fra start til slutt.

Videre har det blitt arbeidet mer med skoging, rydding av fairway og masse mer.

På denne sletten har klubben fått inn hull 3, 4 og 5. Bak til venstre kan en se Preikestolen Fjellstue. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Lørdag 1.mai var det akkurat to uker siden klubben tok «første spadestikk» på den nye Preikestolen Disc Golf Course ved Preikestolen BaseCamp. Heldige kan de også sies å være – det har bare vært fint vær siden oppstarten to uker før.

Klubben roser også et vanvittig flott engasjement fra det lokale discgolfmiljøet i Strand kommune, som har resultert i at de allerede etter 14 dager med dugnad har bikket 162,5 dugnadstimer.

En god gjeng som driver rydding på hull 6. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Tredje dugnadsuken ble det blant annet skoget og ryddet på hull 17, 18, 19 og 20.

Hull 17 måtte flyttes noe og det ble valgt å gjøre dette hullet relativt lett (par 3) og åpent. Det vil bli bygget en del gangbane her, slik at det totalt sett minimerer sjansen for våte sko.

Preikestolen Disc Golf Course, som banen heter, bli i mye større grad en «naturbane» enn andre baner. Foruten noe skoging og gresstrimming blir banene i stor grad naturlige.

Preikestolen BaseCamp sjef Eyvind Flood i gang med motorsag på heldagsdugnaden. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Klubbens samarbeidspartner Aceshop var også på befaring i første uken av mai. Da for å bistå med kontrollmåling av samtlige hull, slik at avstand og høydeforskjell på teeskiltene blir riktig.

Det ble også gjennomgått parverdiene på samtlige hull.

Aceshop i gang med kontrollmåling av hullene. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Uken opp mot 17.mai har det også blitt jobbet mye på banen. Klubben fikk levert et lastebillass med materialer og skruer. Det var da mulig å variere arbeidet litt med å gå i gang med gangbaner, trapper og med.

Gangbane på hull 1. Foto: Preikestolen Disc Golf Club

Klubben er nå over 50% ferdig med banen etter bare 1 måneds arbeid. Dette er takket være alle som har jobbet hardt og deltatt på dugnadene. Neste uke kommer Aceshop på besøk for å demonstrere snekring og montering av teepads – det er jo et veldig stort og spennende steg videre!

Klubben har også fått montert den første av to puttekurver like nedenfor Preikestolen Fjellstue.

Puttekurv ved hull 1 med utsikt ut over Revsvatnet. Foto: Preikestolen Disc Golf Club
Bane 1-12 ved Preikestolen Disc Golf Course slik det forelå i søknaden. Illustrasjon: Norwegian Experience / Preikestolen Disc Golf Club

Du kan følge det videre arbeidet med banen på Preikestolen Disc Golf Club sin egen hjemmeside: www.preikestolendiscgolf.com

Ryfylke Media AS som driver iRyfylke.net er sponsor på den nye banen til Preikestolen Disc Golf Club. Artikkelen er på ingen måte en del av ytelsen i sponsorsamarbeidet.