Fritidsbåt med motorstans utenfor Tau i dag

Hovedredningssentralen meldte tidligere om en båt med motorstopp utenfor Tau.

Båten, en 16ft åpen fritidsbåt med 2 personer ombord, fikk motorstopp utenfor Tau. Båten fikk hjelp av politibåten Stavanger og ble bragt trygt inn til kai.