Frivillige lag slipper ikke til i den nye flerbrukshallen på Tau

Etter åpningen av Superparken – Tau skole var det glede blant frivillige lag og organisasjoner som skulle kunne benytte flerbrukshallen.

Den dag i dag, er enda ikke hallen tilgjengelig for disse. Men skolen og SFO bruker hallen flittig. Nå vil Strand Høyre ha svar på hvorfor, og når en kan forvente at alle får tilgang.

Det var først en forventning om at de skulle gå noen uker fra åpningen til lagene kunne flytte inn. Så ble det utsatt til nærmere jul pga feil med garderobene.

Sist melding som gikk ut var:
Jeg tør ikke lengre anslå en dato, og tror vi skal basere denne sesongen på at der dere allerede er nå, så er alt klart for en ny sesong og oppstart i august i Superparken. Alt før blir en bonus, dessverre!

Problemene betegnes som «barnesykdommer» og gjelder områder som ventilasjon, brannteknisk og låssystem.

Grunngitt spørsmål om Superparken fra Strand Høyre

Ordfører/ Leder levekårsutvalget

Som kjent ble de nye lokalene i Superparken på Tau tatt i bruk i fjor høst. Lokalen var opprinnelig planlagt ferdigstilt til skolestart skoleåret 2019/2020, men etter en liten forsinkelse ble lokalene tatt i bruk fra og med mandag 11. november.

Åpningen ble markert med flere ulike arrangementer der folk fikk se det nye biblioteket, musikkavdelingen, ulike klasserom til vanlig undervisning, kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og så videre. I tillegg ble åpning av flerbrukshallen markert ved at de frivillige lag og organisasjoner som er tildelt treningstider fikk mulighet til å vise seg frem. Her fikk man blant annet se turn, drill, judo og klatring i den nye klatreveggen, og mange barn og unge fikk vist seg frem og gledet seg til å kunne flytte sine aktiviteter permanent.

På spørsmål om når de frivillige kunne flytte inn med aktiviteter og utstyr av svaret at det ville gå 1-2 uker fra oppvisningen da de trengte litt mer plass til å gjøre klart for lagring av utstyr. Når de forespeilte ukene var gått ble det opplyst at det var problemer med garderobene, og det ville nok nærme seg jul før man kunne flytte inn.

I god tro om oppstart 01.01.20 planlegger de ulike lagene sine aktiviteter og kurs. Det blir kommunisert ut fra klubbene og noen har kjøpt inn nytt utstyr. Men 8. januar sprekker nyheten om at det ikke er planlagt å slippe til de frivillige lagene og organisasjonene som er tildelt treningstid med det første. Det blir rapportert om «barnesykdommer» knyttet til sentrale områder som ventilasjon, brannteknisk og låssystem. I et bygg som har blitt benyttet til skole og SFO i flere måneder. Det blir heller ikke gitt noen lovnad om når dette er planlagt løst, og man går så langt som å si om forventet innflytting at «Jeg tør ikke lengre anslå en dato, og tror vi skal basere denne sesongen på at der dere allerede er nå, så er alt klart for en ny sesong og oppstart i august i Superparken. Alt før blir en bonus, dessverre!»

På bakgrunn av dette ønsker vi svar på følgende spørsmål:
1. Hvilke konkrete utfordringer har man med ventilasjonen?

2. Hvilke konkrete utfordringer har man med brannteknisk?

3. Hvilke vurderinger er gjort i forbindelse med spørsmål 1 og 2 ved utstedelse av brukstillatelse fra kommunen, og er sikkerhetsaspektet tilstrekkelig ivaretatt.

4. Hvorfor er det andre krav til brukere i skole og SFO, enn andre brukere?

5. Hva er status med hensyn på leverandører av fag der det fortsatt er utfordringer? Er det for eksempel innhentet slutterklæring og/eller holdt igjen penger som trygghet for at alt kommer i orden?

6. Når er det realistisk at frivillige lag og organisasjoner som er tildelt treningstider kan ta den nye hallen i bruk?

Legg igjen en kommentar