FrP vil ha pårørendeundersøkelse ved alle kommunens omsorgsplasser

I en interpellasjon til kommunestyremøte onsdag går det frem at Strand FrP har fått noen alvorlige tilbakemeldinger fra flere pårørende på at alt ikke er som det skal være ved kommunens omsorgsplasser.

FrP var i god tro om at det var en varm og verdig eldreomsorg og at de eldre og pleietrengende ble behandlet på en god måte i Strand, skriver Petter Korneliussen som er gruppeleder i Strand FrP.

Vi kan nevne mange eksempler på de tilbakemeldinger vi har fått, men vi klarer ikke det uten å identifisere plass, avdeling og/eller pårørende og det ønsker vi ikke å gjøre, skriver Korneliussen i interpellasjonen.

Selv om Korneliussen har lyst kan han derfor ikke vise til konkrete eksempler på tilbakemeldinger partiet har fått. Tilbakemeldingene er sammensatte problemstillinger og som gjør at vi må reagere og finne ut om det er gjengs ved alle steder eller om det er mer begrenset, skriver Korneliussen.

Les interpellasjonen her

FrP mener det er svært viktig med en varm og verdig eldreomsorg. Vi skal behandle våre eldre og pleietrengende på en god måte. Vi var i god tro om at det var tilfelle her i Strand.

Men nå har Strand FrP har fått noen alvorlige tilbakemeldinger fra flere pårørende på at ikke alt er som det skal være ved våre omsorgsplasser. Vi kan nevne mange eksempler på de tilbakemeldinger vi har fått, men vi klarer ikke det uten å identifisere plass/avdeling og/eller pårørende og det ønsker vi ikke å gjøre. Vi kan derfor ikke komme med eksempler som viser hva vi har fått tilbakemeldinger på, selv om vi har svært lyst til å vise hvorfor vi må reagere. Det vi kan si er at det er sammensatte problemstillinger vi har fått tilbakemeldinger på som gjør at vi må reagere og finne ut om det er gjengs ved alle steder eller om det er mer begrenset.

For Strand FrP er det ikke viktig å peke på hverken enkeltavdelinger eller m enkeltansatte. For oss er det viktig å løse de problemene man eventuelt avdekker. Levekårsutvalget er fagutvalget for omsorgsplassene våre. Vi ønsker derfor å ha en pårørendeundersøkelse der levekårsutvalget godkjenner spørsmålene og spørsmålsformuleringene. Det finnes mange brukerundersøkelser fra før og vi mener at det ikke er nødvendig å finne opp kruttet på nytt, men at undersøkelsen heller rettes mot de pårørende. Vi vet at mange vegrer seg for å svare på undersøkelser med mulighet for å bli identifisert.

Undersøkelsen bør derfor sendes ut, enten av eksternt firma, eller per vanlig post for å få høyest mulig respons og minst sjanse for identifisering av de pårørende.

På denne bakgrunn spør jeg derfor ordføreren:

Vil Ordføreren ta initiativ til at det gjennomføres en pårørendeundersøkelse ved alle våre omsorgsplasser der spørsmålsformuleringene godkjennes av Levekårsutvalget?

Forslag til vedtak:

Strand kommune gjennomfører en pårørendeundersøkelse ved alle omsorgsplasser i kommunen. Levekårsutvalget godkjenner spørsmålene og spørsmålsformuleringene.

Undersøkelsen sendes ut enten med vanlig post eller via eksternt firma.