Frykter for fremtiden til Frisklivssentralen

Frisklivsentralen er en kommunal helsetjeneste for personer som ønsker å endre levevaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet, røyk/snus-slutt og søvn. I 2018 vedtok politikerne å opprette frisklivssentral, nå drøyt to år senere står den i fare for å bli nedlagt.

Målgruppen er voksne personer med behov for hjelp og støtte til å endre levevaner for å hindre utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer. I dag er det flere som benytter seg av tilbudet, blant disse er Karen Marie Rood, Heidi Gustavsen og Anita Jørmeland. Disse var også blant de som i fjor sto frem i Strandbuen å fryktet for tilbudet når rådmannen ikke prioriterte midler til vikar i budsjettet for 2020.

Frisklivssentralen tilby frisklivsturer mandag og onsdag, frisklivstrening torsdag, samt individuelle helsesamtaler og veiledning. Og nå står det sårt trengte tilbudet i fare nok en gang.

Tilbudet på Frisklivssentralen skal være generelt og diagnose-uavhengig og kan tilpasses den enkelte. Hver enkelt vil få en skreddersydd plan ut fra egne mål og behov. En slik plan vil i utgangspunktet vare i 3 måneder, med mål om at tiltakene i denne perioden har gitt kunnskap og motivasjon til å holde endringen ved like på egen hånd.

I budsjettforslaget til rådmannen kuttes Frisklivssentralen helt ut. I posisjonens forslag som ble lagt frem i formannskapet så er det heller ikke prioritert midler til Frisklivssentralen.

Opposisjonspartiene Ap, Sp og Sv har derimot sett verdien av sentralen for kommunens innbyggere og tilbakeført kuttet i sitt budsjettforslag.

16.desember behandler kommunestyret i Strand budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Hvilke endringer som er gjort i budsjettforslagene til konstellasjonene er uvisst.