«Fuck you» er beskjeden

«Fuck you» er beskjeden som kan leses på flere vegger i Jørpeland sentrum for tiden. Hvem beskjedene er rettet mot kan en undres over. Er det foreldrene, skolen, kommunen eller noen andre?

Tilsynelatende er det ungdom som har behov for å uttrykke noe, som den senere tiden har skrevet «fuck you» på flere vegger.

Også her står det skrevet «Fuck you». På veggen til Ryfylke Storsenter, godt synlig fra Rådhusgaten.

For ikke lenge siden var også hærverk et tema i politirådet i kommunen. Og iRyfylke har tidligere skrevet om flere hendelser med ruteknusing og lignende.

Tar til orde for tiltak i regi av kommunen

Marit Holstein fra Jørpeland er en hyppig natteravner og bryr seg kanskje ekstra mye om andre ungdoms ve og vel. Den siste tiden har hun og flere andre natteravner registrert mer og mer skriving og rabling på vegger og vindu rundt på Jørpeland.

Når det gjelder rabling på vegger mener Holstein at kommunen kan forsøke å legge tilrette for at ungdom kan bruke kommunale vegger. Baksiden av Torghuset kan være et alternativ, sier hun.

Det handler ikke om å tillate hærverk, men å legge til rette for de som kanskje vil utfolde seg med det som ofte blir betegnet som gatakunst/grafittikunst. Her kan også kommunen organisere noe lignende de gjorde ved kafeen i kaibakken på Tau med jevne mellomrom, påpeker Holstein.

Graffiti-kunstner Øystein Bjor som også bor på Jørpeland er enig med Holstein. Selv om det hærverket som skjer med «fuck you» på vegger er langt unna grafitti som han selv driver med, ser han at det kunne blitt lagt mer tilrette for ungdommen.

Han mener at kommunen absolutt burde åpne for noen lovlige steder hvor ungdommen og andre kan utfolde seg. Bjor har tidligere hatt kurs i graffiti i regi av kommunen og skolerer gjerne ungdommer som vil lære å lage skikkelig graffiti/streetart dersom det blir lagt til rett for det.

Han sier også at det er planer om noe lignende på skateparken hvor det er laget noen vegger som skal dekoreres til åpningen. Han tror også meningen er at andre etterhvert skal få utfolde seg der.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes og kultursjef Trond Ole Paulsen har ikke besvart iRyfylke sin henvendelse om saken. De begge ble spurt om følgende spørsmål:

– Kunne det vært aktuelt for kommunen å avse veggplass på kommunale bygg, eks baksiden av Torghuset, som kan brukes til utfoldelse?

– Er det en mulighet at kulturkontoret kan arrangerer streetart «kurs» hvor ungdom inviteres til å utfolde seg med veiledning fra feks lokale kunstnere?

– Noe annet dere ønsker å si i forbindelse med den økende problematikken?