Full forvirring i serveringsbransjen

Etter at regjeringen strammet inn regler og anbefalinger i forkant av påsken, ble det for mange oppfattet som et krav om 2 meter avstand. Blant annet formidlet NHO Reiseliv dette i en artikkel 23.mars. Helse- og omsorgsdepartementet svarer her på hva som gjelder for serveringsbransjen.

Skjenkeforbudet sammen med innføring av 2 meters avstand betyr at de aller fleste serveringssteder og hoteller ikke vil ha andre muligheter enn å stenge helt ned, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv tirsdag i forrige uke. I samme artikkel spesifiserte NHO Reiseliv at én-meteren nå ble til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Flere valgte å stenge etter to-meteren

Kort tid etter innstrammingene kunne en lese om en serveringsbransje i harnisk på sosiale medier, nettaviser mm. Det ble fort oppfattet som et krav eller regel, og flere serveringssteder valgte å stenge dørene.

Blant disse var Rosehagen på Jørpeland, som besluttet å stenge dørene midlertidig frem til 12.april. To meters avstand mellom gjester blir en umulig oppgave i våre lokaler, skrev daglig leder Sonja Hargaut på Rosehagen´s facebookside.

Se for deg to venninner som skal sitte med to meter i mellom seg. Da har vi ikke møbler igjen i stua, sa Hargaut til Strandbuen samme dag hun besluttet å stenge dørene for tredje gang.

Flere har tolket anbefalingen som en regel eller et krav

Foruten de stedene som ble påvirket av nytt nasjonalt skjenkeforbud var ikke Rosehagen på Jørpeland alene om å stenge dørene nok en gang etter innstrammingene. Også NHO Reiseliv formidlet 2-meteren som er krav etter pressekonferansen, noe som har bidratt til ytterligere forvirring.

De forskriftsfestede kravene om avstand på serveringssteder er ikke endret. Det er derfor ikke et forskriftsfestet krav om å holde 2 meter avstand, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet til iRyfylke.

Den nye anbefalingen om å holde to meter avstand til andre gjelder «der det er mulig». Avstandsanbefalingen er hovedsakelig gitt for å ta ned sosial kontakt. Det er ikke ment at man skal ha to meter avstand i absolutt alle situasjoner, selv om man bør tilstrebe to meters avstand der det er mulig. Det er ikke ment at man nå skal endre de ulike veilederne for serveringssteder og andre virksomheter, presiserer Korkunc.

Statssekretæren kan også bekrefte at ingen serveringssteder kan straffes for å holde mindre avstand enn to meter. Serveringssteder kan heller ikke straffes for at det ikke er lagt opp til to meters avstand i lokalene sine, avslutter Korkunc.

Ifølge de uendrede reglene i forskriften skal serveringssteder:
• sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.
• sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre.
• minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
(kilde: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet)