Full ruteproduksjon når skolene starter

Delvis åpning av skolene gjør at Kolumbus går tilbake til ordinær produksjon for buss og båt fra mandag 27. april.

På grunn av reduksjon i antall reiser i tillegg til beredskap valgte Kolumbus 16.mars å gå over til sommer/ helligdagsruter for buss i hele Rogaland. Hurtigbåttilbudet ble også redusert.

– Når 1-4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år gjenåpner, velger vi å gå tilbake til ordinære ruter. Vi håper at flere avganger vil lette hverdagen for mange og ikke minst gjøre det enklere å holde avstand til andre reisende, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen.

Etter at myndighetene frarådet kollektivreiser i midten av mars har det vært en sterk reduksjon i antall reisende, en nedgang på mellom 80-90 prosent sammenlignet med januar og februar.

– Når skolene delvis starter opp igjen forventer vi at også foreldre og lærere vil ha behov for transport, sier Tostensen.

Kolumbus har satt inn flere tiltak for å redusere smittefaren om bord. Det er ikke lenger mulig å betale kontant eller gå inn foran i bussen. Renholdet i bussene og på båtene er trappet opp, og det henger plakater med reiseråd i alle busser og båter. Vi fortsetter med de samme restriksjonene, men øker produksjonen igjen.

– Vi takker alle reisende for at de tar ekstra hensyn til hverandre og holder avstand, avslutter hun.

Foto hovedbilde: Kolumbus

Legg igjen en kommentar