Fylkeskommunen reduserer ikke kaileien i Høgsfjordsambandet

I et brev datert 18.sept sendt fra Rogaland Fylkeskommune til Boreal Sjø svarer samferdselssjef Gottfried Heinzerling på kritikken fra Boreal Sjø.

Bakgrunnen er brevet som Boreal Sjø tidligere i måneden sendte Rogaland Fylkeskommune hvor de argumenterte for at kravet om kaileie på 3 005 847kr måtte reduseres.

Tilbakeviser og beklager feil bruk av begrep i prosessen
Kritikken til Boreal Sjø gikk blant annet på hvilke kostnader som kan kreves dekket ved anløpsavgift. Her mente Boreal Sjø at kostnadene som kreves dekket ikke faller under det som kan dekkes som anløpsavgift etter loven og sikter da til spesielt kapitalkostnader. Rogaland Fylkeskommune på sin side beklager at det i prosessen har blitt brukt ulike begrep.

Videre påpekes det fra Samferdselssjefen at dette gjelder kaileie og har vært et kriterie fra tildeling av kommersiell ferjeløyve i sambandet. Det skrives videre at dette har blitt behandlet i samferdselsutvalget og fylkestinget. Og at dette ikke krever ny politisk behandling.

Likhetsprinsippet ved kaileie
I brevet fra Boreal Sjø hevdes det at samferdselsutvalget og fylket har søkt etter å etablere hinder for et attraktivt ferjetilbud over Høgsfjorden for å ivareta sine egne økonomiske interesserer i at reisende skal tvinges til å velge Ryfast.

Boreal Sjø mener likebehandlingen rundt kravet om kaileie ikke er oppfylt. Dette da de mener kaileien er satt svært høyt sett opp mot andre kommersielle ferje- og båttilbud som benytter fylkeskommunale kaier.

I fylkestinget sak 46/17 ble det vedtatt følgende: Eventuelle kommersielle ferge-/båttilbud som skal benytte kaiene i fylkeskommunalt eie skal pålegges anløpsavgift til dekning av kostnadene til drift og vedlikehold.

Samferdselssjefen viser her til at det pågår en prosess med å følge opp vedtaket.

Samferdselssjefen forsøker å presse Boreal
Avslutningsvis i brevet benytter samferdselssjefen anledningen til å presse Boreal Sjø til å inngå avtale om leie av kaiene.

Samferdselssjefen skriver at han vil minne Boreal om å sørge for adgang til å bruke kaiinfrastrukturen i god til før oppstart av kommersiell ferjedrift fra fylkeskommunens eiendommer på Oanes og Lauvvik.

Brevet fra Fylkeskommunen kam leses i sin helhet her: Brev fra Rogaland Fylkeskommune

Legg igjen en kommentar