Gågate i Ryfylkebyen

Gågate i Rådhusgata på Jørpeland i sommer… Kommunen trumfet gjennom ny prøveperiode. Er det strengt tatt det viktigste å fokusere på nå? Er det ikke andre og bedre tiltak som kan prioriteres? Vi har vært der før, hva har forandret seg?

Sommeren er godt i gang og i Jørpeland sentrum er det nå lørdagsstengt for biler i Rådhusgata (mellom Extra og Prix). Etter et vedtak i kommunestyret 19.juni ble det bestemt at dette skulle prøves ut i sommer og evalueres på høsten. Det fremgår også av rådmannens forslag at det kunne legges ut en form for tilbakemeldingaskjema til innbyggerne hver helg på nettsidene til kommunen. iRyfylke har ikke klart å finne dette selv om det nå har vært lørdagssteng to helger. I følge forslaget skal prøveperioden vare fra 6.juli til 10.aug og mellom kl 10.00-15.00.

Kartskisse av hvor det blir satt opp fysiske sperringer. Kart: Strand Kommune

Stenging av Rådhusgata til bruk som gågate er noe som mange ganger tidligere har blitt diskutert. Det har også tidligere blitt gjennomført en prøveperiode uten at dette ga mersmak for de næringsdrivende i sentrum. Den gang ble det påpekt at det måtte avventes til avlastingsveien i og rundt sentrum var etablert slik at en stenging ikke gikk ut over mulighetene til å parkere sentrumsnært.

Slik stengingen nå gjennomføres, altså mellom Extra og Prix så ivaretas behovet for parkering. Leif Ove Voster påpekte i kommunestyremøte at det nå gå en del tungtrafikk gjennom sentrum pga trafikksikkerheten. De alternative veiene for tungtrafikken til og fra Stålverket har verken fortau eller godt egnet for større kjøretøy å fartes på.

Er det slik at kommunen ønsker gågate mer en de næringsdrivende? Sentrumsforeningen ble hvertfall ikke tatt inn i varmen under planlegging av denne prøveperioden og virket overrasket over at det ikke ble brukt mer tid på planlegging.

Når iRyfylke var i sentrum lørdag formiddag var det få personer som gikk i den stengte gaten. Som Leidulf Sigmundstad (SP) påpekte i kommunestyremøte 19.juni så ville det se dumt ut med 2-3 personer som gikk i en stengt bilgate. Er det virkelig nok folk i sentrum til at det er behov for gågate? Har kommunen noen ytterligere planer for hvordan sentrum kan blomstre? Det kan vel ikke sies å være veldig attraktivt å drive nisjebutikk i sentrum.

Se forslaget som ble vedtatt i kommunestyret her.

Legg igjen en kommentar