Glad for at Solspeilet endelig kan belyses permanent

Her et belyst Solspeilet / The Norwegian Stonehenge i forbindelse med vintersolverv og jul 2020. Foto: iRyfylke

Vi har tidligere skrevet om kunstner Stian Heimlund Skjæveland sin søknad om å belyse Solspeilet. Nylig kom Statsforvalteren sin stadfestelse av kommunens vedtak. Dermed er belysningen like rundt hjørne.

Kunstner Stian Heimlund Skjæveland er glad for at Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak i saken og ser frem til å få lyssatt kunstverket han satt opp i 2016.

Bare formaliteter igjen før lyset kan slås på

Gudmund Selvær, fagleder for veg og havn i Strand kommunen, opplyser til iRyfylke at han siden Statsforvalteren sin stadfestelse har underrettet Kartverket om fjerning av ankringsplassen mellom Klungholmen og Jørpelandsholmen. Dette har tatt litt lengre tid en forventet, men kommunen har nå fått tilbakemelding om at dette er i orden.

Selvær forteller at siden strømmen til Klungholmen hentes fra anlegget på Jørpelandsholmen, må det utarbeides en driftsavtale med Skjæveland. Det er kun dette og en befaring for å påse at alt er i orden som gjenstår før lyset kan slås på.

Kunstneren er glad for at Solspeilet endelig kan belyses permanent

Lyssatt Solspeilet med Jørpeland i bakgrunnen på kveldstid 21.desember 2020. Foto: iRyfylke

Skjæveland er glad for at Statsforvalteren opprettholdt kommunens vedtak slik at Solspeilet kan belyses permanent. All ære til Statsforvalteren her, sier Skjæveland.

Kunstnere kommer videre med en oppfordring til Naturvernforbundet i Strand, om å bruke mer tid på ekte naturvernsaker i Strand kommune.

Skjæveland ønsker også å rette en stor takk til Strand kommune som har bidratt med midler til strømkabel og arbeid til å realisere dette. Og berømmer kommunen for arbeidet i forbindelse med dispensasjonen og klagebehandlingen.

Kunstneren kan også avsløre at han senere planlegger å invitere lyskunstnere til å lyssette Klungholmen. Dette kan bli noe helt ekstraordinært som vil gi både Solspeilet, Jørpelandsholmen og Strand kommune økt attraktivitet. Det kan også bli aktuelt med andre kulturelle innslag på Klungholmen, legger Skjæveland til.

Skjæveland ser også frem til å invitere den nye kultursjefen i Strand ut til Klungholmen når lyssettingen av Solspeilet er på plass.