Gladnyhet til mopedister og bønder, får kjøre Ryfast allikevel

Det var lenge usikkert om mopeder og traktorer skulle få kjøre gjennom Ryfylketunnelen.

Forslaget fra Statens Vegvesen som ble sendt ut på høring før sommeren var at disse ikke skulle kjøre gjennom men sendes over Høgsfjorden med ferje. Motstanderne var mange og disse er nå hørt.

I Strand Kommunestyre 19.juni ble saken om forbudet tatt opp. Her gikk samtlige partier hardt ut mot forslaget. Det ble dratt paralleller med Oslofjordtunnelen hvor det i hver kjøreretning er to felt men kun ett felt tilgjengelig for disse trafikantene. Det ble også påpekt at distansen via Høgsfjorden er dårligere belyst, det er dårligere forbikjøringsmuligheter og dårligere veistandard. Noe som vil gjøre spesielt mopeder mer utsatt på denne strekningen.

Kommunestyret gikk dermed enstemming mot forslaget til Statens Vegvesen og ønsker å tillatte ferdsel med moped og traktor i Ryfast.

iRyfylke har vært i kontakt med Statens Vegvesen ved Hanne Holenbakken Dahl som kan opplyse om at også Stavanger Kommune var negative i sin høringsuttalelse. Hun forteller også at det fikk flere innspill fra parter som ikke var inkludert i høringen.

Etter høringsrunden ble de innkomne uttalelsene fra Strand kommune, Stavanger kommune og Politiet lagt til grunn og forslaget ble dermed lagt vekk.

Legg igjen en kommentar