Glatt føre: Så mange kjører med hjertet i halsen

8 av 10 nordmenn har vært redde når de kjører på glatta. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Lave temperaturer og snøfall mange steder i Sør-Norge har ført til blant annet trafikkulykker og bussforsinkelser.

– For mange er dette vinterens første møte med glatta. Ta det ekstra rolig, ikke overvurder egne kjøreferdigheter eller bilen din. Det er for sent å reagere når bilen allerede ligger i grøfta, sier fagsjefen.

Tall fra Statens Vegvesen viser at vanskelige vær- og føreforhold antas som medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene på norske veier.

Sunt med frykt

At 8 av 10 nordmenn har vært redde når de kjører på glatta kommer frem i en undersøkelse utført av Norstat for Frende Forsikring. 68 prosent sier de har vært redde bak rattet selv, 53 prosent har kjent på frykt når de har sittet på med andre.

– Det kan være sunt å kjenne på frykten innimellom, det skjerper sansene. Men målet må være at alle tilpasser fart og kjøreadferd såpass at ingen blir redde. Verken sjåfører eller passasjerer, sier Roger Ytre-Hauge.

Pass på farten!

Sammen med høy fart kan glatt føre være en livsfarlig kombinasjon.

– Fart er en medvirkende årsak til over 40 prosent av dødsulykkene. Skal vi få ned de alvorligste ulykkene er det viktig at folk holder fartsgrensene. Det er for mange som tar for lett på det å kjøre for fort, dessverre, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

Flest unge er redde

Det er flest i alderen 18-29 år som har kjent på frykten i bil.

– Den unge gruppen har minst kjøreerfaring, så det kan være en forklaring. Vi ser også at det er de over 60 som er minst redde bak rattet, sier Ytre-Hauge.

Kjønnsforskjeller

Frendeundersøkelsen viser at kvinner er klart mer redde bak rattet og i passasjersetet enn menn.

– 3 av 10 menn sier de aldri vært redde, mens bare 1 av 10 kvinner sier det samme, sier Ytre-Hauge i Frende.

Statistikk fra Utrykningspolitiet viser at menn oftest råkjører og tar sjanser.

– Det er flest menn som bøtelegges for hastighetsovertredelse. For alle fartssakene i 2019 utgjorde menn 77 prosent, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Så mange tas i fartskontroll

Totalt ble 106 098 fartsovertredelser etter manuelle kontroller registrert hos Politiet i 2019, opp fra drøyt 101 000 året før. I tillegg kommer de som er tatt i fotoboks. I 2017 var det «bare» 84 139 som ble tatt.

I 2019 mistet 5719 personer førerkortet sitt etter fartsoverskridelser i Norge.

– Dette skyldes i hovedsak at Utrykningspolitiet har prioritert flere manuelle fartskontroller – flere timer «bak laserapparatet», presiser Hasseldal.

FAKTA: De yngste er mest redde

• 18-29 år: 83 prosent har vært redde

• 30-39 år: 81 prosent har vært redde

• 40-49 år: 81 prosent har vært redde

• 50-59 år: 81 prosent har vært redde

• 60+: 77 prosent har vært redde

Kilde: Frendeundersøkelsen