Greater Stavanger rakner i sømmene – Også Strand kommune forlater partnerskapet

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Nå sier den ene etter den andre kommunen opp sin partnerskapsavtale og den siste måneden har plutselig 10 av 16 partnerkommuner forsvunnet ut av samarbeidet.

Det har tidligere blitt kjent i media at Stavanger, Sandnes og Sola har sagt opp sin partnerskapsavtale med Greater Stavanger. Men nå ramler den ene etter den andre oppsigelsen inn. Både Gjesdal og Time har også sendt inn sine oppsigelser etter vedtak i sine respektive kommunestyrer.

I oppsigelsen til Gjesdal bemerkes det at kommunen således ikke har på eget initiativ villet si opp avtalen. Men når kommunene som eier selskapet Forus næringspark, som igjen eier Greater Stavanger, har fattet en slik beslutning, setter det andre partnerskapskommuner i en knipe. Vi kan ikke risikere økonomiske forpliktelser til et partnerskap utover det de sentrale eierkommunene gjør, heter det i grunnlaget.

I Stavanger kommune sin oppsigelse går det tilsynelatende frem at Greater Stavanger vil bli avviklet. Og at Stavanger kommune vil gå sammen med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg for et regionalt næringssamarbeid som kan erstatte Greater Stavanger.

Nå er det kun 9 av 16 partnerkommuner igjen i samarbeidet. Dette etter at Finnøy og Rennesøy er slått sammen med Stavanger som også har sagt opp avtalen. Forsand er slått sammen med Sandnes som har sagt opp avtalen. Det er også all grunn til og tro at også Randaberg naturlig sier opp avtalen for å inngå samarbeid med nabokommunene Stavanger og Sandnes.

Strand kommune hadde videreføring av partnerskapsavtalen med Greater Stavanger oppe til behandling i kommunestyret i slutten av april i fjor. Denne gang gikk kommunestyret enstemmig inn for at Strand kommune inngår Partnerskapsavtale om kjøp av basistjenester fra selskapet fra og med 01.01.2020 og med betalingssatser slik de fremgår av Partnerskapsavtalens punkt 4.
Betalingssatsen er for 2020 og 2021 satt til 36,- pr innbygger, noe som for de to neste årene tilsvarer en samlet kostnad på rett i underkant av 1 million kroner. Like før nyttår sa Strand kommune opp sin partnerskapsavtale med oppsigelsestid ut 2021.

Strands varaordfører, Bjørn Arild Veland (KrF), syns det er beklagelig at Stavanger og Sandnes velger å melde seg ut rett før juleferien. De viser med dette lite hensyn til verken de ansatte i Greater Stavanger eller de andre partnerskapskommunene.

Det regionale næringsarbeidet er viktig for Strand kommune. Vi erfarer at utvikling i en kommune har positiv innvirkning på nabokommunene. Strand kommune har positiv erfaring med samarbeidet med Greater Stavanger. Spesielt vil vi nevne rollen Greater Stavanger har tatt i forhold til dronesenter-satsingen på Tau. Dette kan utvikle seg til å bli en satsing som hele regionen vil dra nytte av, heter det i oppsigelsesbrevet fra Strand kommune.

Greater Stavanger – Kort fortalt
 
Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen.
 
Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri og næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor – både lokalt og internasjonalt. På den måten bidrar vi til å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.
 
Våre verdier er åpen, energisk og nyskapende. Det er 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger og selskapet er eid av Forus Næringspark.