Grensejusteringen av nordsiden av Lysefjorden er et dårlig politisk arbeid

Dette mener Raymond Nordnes i et leserbrev.

Ikke skjønner jeg at Høyre sentralt vil ha et så svakt vedtak hengende over seg som en skjør luft ballong.

De burde se at dette vedtaket kommer til å bli angrepet i lang tid fremover, og jeg får lyst til å sitere det Kåre Willoch har gjentatt mange ganger, at «politikerne må snart lære av historien. De går i den samme fella gang på gang».

Med en ny regjering så vil det her vedtaket ligge meget tynt an når man ser de gode argumentene som nå ligger til bunns for en ny grensejustering. Det vil svi godt i eget parti å sitte og se på at andre partier river vedtaket i filler, i stedet for at Høyres eget KMD (Kommunal ig mederniseringsdepartemebt) med litt ydmykhet godt kunne gjort noe med det selv, og kommet godt ut av situasjonen. Det er heller ikke så greit å bli belastet med sånne vedtak for de som driver med lokalpolitikk i samme navn.

Jo før det blir gjort noe med grensejusteringen, desto mindre kostnader og lidelser for samfunnet.

Legg igjen en kommentar