Grunngitt spørsmål om reasfaltering av kommunal vei i formannskapet torsdag

Senterpartiet har fått en del reaksjoner fra innbyggere som reagerer på et lappeteppe av reasfaltering i øvre Osabakkane på Tau. I torsdagens formannskapsmøte har derfor Senterpartiet noen grunngitte spørsmål rundt dette.

Lyse holder på med et omfattende arbeid i øvre Osabakkane på Tau for å øke strømkapasiteten i området. Arbeidet er mer eller mindre sluttført i Skogalivegen, skriver gruppeleder Alf Henning Heggheim i det grunngitte spørsmålet til formannskapet. 

Senterpartiet har fått en del reaksjoner fra innbyggere som reagerer på et «lappeteppe» av reasfaltering. Dette har også av enkelte blitt tatt opp med administrasjonen og politisk ledelse. Skogalivegen er dessverre ingen unntak. Det finnes nok flere tilsvarende eksempler rundt omkring i kommunen.

I den forbindelse mener Senterpartiet det er grunn til å stille spørsmål med hvilke krav Strand kommune stiller til reasfaltering til Lyse, Telenor eller andre som graver i kommunal vei.

Mange reagerer på det «lappeteppet» som nå er resultatet. Når det er snakk om at Lyse graver opp 3/4 av veigrunnen, mener Senterpartiet at det overfor Lyse, Telenor og andre må kunne stilles krav om at hele veibanen skal asfalteres på ny, eventuelt et spleiselag med kommunen på siste ¼?

1. Hvilke krav stiller Strand kommune til reasfaltering når Lyse, Telenor og andre graver i kommunal veigrunn?

2. Hva skal eventuelt til for at Strand kommune selv bidrar i et «spleiselag» for å få reasfaltering siste ¼ slik at hele veigrunnen blir reasfaltert?

Dette er spørsmålene Senterpartiet ønsker svar på i kommende formannskapsmøte på torsdag.

Hovedbilde: Privat