Har fått tilsagn på nesten 900.000 for klimatiltak

Fiskå Mølle AS har tidligere i september fått tilsagn på tilskudd for to klimaprosjekter av Enova.

Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet holder til i Trondheim, har knapt 80 medarbeidere, og eies av Klima- og miljødepartementet.

Tiltakene Fiskå Mølle har fått tilsag på er elektrifisering av intern varetransport og spillvarmeutnyttelse i fyrhus.

Samlet sett skal tiltakene ha en energireduksjon på 1.208.900 kWh. Tiltakene har henholdsvis får inntil 300.000,- og inntil 570.000,- i støtte.

Det har ikke lyktes nettavisen med å få mer informasjon om prosjektene fra daglig leder Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle AS