Har startet opprop mot salg av Heia skule

Foto: Heia Grendalag

I kommende kommunestyremøte 17.juni skal lokalpolitikerne ta endelig stilling til salg av kommunale bygg og tomter.

Blant byggene som rådmannen vil selge, og som formannskapet tidligere har støttet, er Heia skule.

Opprop mot salg av Heia skule

Nå har Heia Grendalag satt igang et opprop mot salg av Heia skule med overskriften «Nei til salg av heia skule utenfor kretsen slik at vi beholder bruks mulighetene slik som vi gjør i dag».

I oppropet skriver grendalaget at de ønsker å kjøpe skolen av kommunen for en symbolsk sum slik at store og små kan ha gleden av dette bygget slik som i dag.

Grendalaget skriver videre at politikerne mener at Heia skule ikke blir brukt og dermed vurderer salg av skule bygget på Heia på det åpne merkede.

Grendalaget vil beholde dette bygget innad i kretsen slik at Strands befolkning fortsatt skal kunne ha glede av disse lokalene. Dette er et lokale som blir mye brukt både av åpen barnehage, selskaper, trening å eldrekvelder. Med oppropet ønsker Grendalaget å vise politikerne i Strand kommune at de tar feil om at skolen står tom og at de fortsatt ønsker å kunne bruke lokalet og uteområdet slik som de gjør i dag.

Søndag ettermiddag har oppropet 217 signaturer, hvorav flertallet fra Strand. Noen av signaturene er også fra andre steder utenfor kommunen men noen av disse skriver også at de har vokst opp på Heia.

Se oppropet her!

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyremøte 17.juni.