Helse- og omsorgsministeren mottar rapport om bruk av AstraZeneca og Janssen-vaksinene i Norge

I dag klokken 10.00 overleverer Lars Vorland rapporten fra ekspertutvalget til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronavaksinering av den norske befolkningen er en viktig faktor for å kunne gjenåpne samfunnet i Norge. Bruken av AstraZeneca ble satt på en midlertidig pause 11. mars i år etter meldinger om alvorlige sykdomstilfeller internasjonalt og et dødsfall i Danmark etter vaksinasjon.

Regjeringen har etter dette satt ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge.

På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land bør brukes i Norge. Utvalget er ledet av Lars Vorland.

Camilla Stoltenberg fra FHI og Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)