Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om koronaviruset

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

– Det ligger mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no. Vi oppfordrer derfor folk til å se om de finner svar på det de lurer på der først. De som ikke finner den informasjonen de trenger der, kan ringe informasjonstelefonen, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet..

Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Generell informasjon
– Det har naturlig nok vært en stor pågang av spørsmål fra folk til både oss, Folkehelseinstituttet og helsetjenesten om det nye koronaviruset. Torsdag opplevde medisinsk nødtelefon 113 så stor pågang med spørsmål om korona at folk med alvorlige sykdommer ikke kom gjennom. Derfor har vi opprettet denne informasjonstelefonen, sier Torgersen.

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet

Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom

Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Foto hovedbilde: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Legg igjen en kommentar