Helsestasjonen på Tau – Kommunestyret utsatte saken

I kommunestyremøte onsdag var saken om Tau helsestasjon oppe til endelig behandling. Saken hadde tidligere vært innom både levekårsutvalget og formannskapet.

I både levekårsutvalget og formannskaper var det skepsis til å legge ned driften på Tau helsestasjon og Senterpartiet fremsatte i begge utvalgene et felles alternativt forslag om ikke å legge ned helsestasjonen. FrP fremsatte også i begge utvalgene et alterntivt forslag om at helsestasjonen ikke skulle legges ned for det gikk direktebuss mellom Tau og Jørpeland.

Fellesforslaget fra Sp og Ap falt med knappes mulig stemmer i levekårsutvalget med 4 mot 5 stemmer (mindretall: Sp, Ap, Rødt og V). Det samme gjorde også Frp sitt alternative forslag til vedtak mot 5 stemmer (mindretall: Sp, Ap, Rødt og Frp) Mens i formannskapet falt fellesforslaget med 3 mot 6 og Frp sitt alternative forslag falt med kun 1 stemme.

Plutselig endret saken retning
I kommunestyret ble de fleste mildt sagt sjokkert når Høyres Kristoffer Amdal fikk ordet først og fremmet et utsettelsesforslag på vegne av posisjonen.

Forslaget var som følger:
Saken sendes tilbake for videre utredning.

Det er ikke ønskelig å legge ned Helsestasjonen på Tau før det et gjort en grundigere utredning vedrørende andre alternativer og konsekvensene for brukerne.
• Det bør utredes om helsestasjonen skal være en filial under Jørpeland.
• Er samlokalisering med legesenteret mulig?
• Kan Helsestasjonen utføre andre oppgaver.
• Alternativer med fra 1 til 4 dager åpent i uken må utredes.
• Kostnadene med alternativene utredes.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt

Alf Henning Heggheim forteller etter kommunestyremøte onsdag at Senterpartiet er glad for at posisjonspartiene snudde og utsatte saken. Dette var uventet, men skryt til posisjonen, sier han. Men dette oppleves som en midlertidig seier. Nå får vi en ny og forhåpentlgvis grundigere vurdering av saken som vi opplever som et skritt i riktig retning for å opprettholde helsestasjonen 0-4 år på Tau slik opposisjonspartiene har foreslått.

Vi mener rådmannen i denne saken i for stor grad har vektlagt hva ansatte ønsker, og for liten grad kommunens rolle som tjenesteyter i forhold til brukernes ønsker og behov, sier Heggheim. Det er fullt mulig å lokalisere helsestasjonen til Tau legesenter hvor det er ledige lokaler, og sikre kompetanse og trygghet til de ansatte slik at tilbudet opprettholdes til en voksende befolkning på Tau, legger han til.

Legg igjen en kommentar