Historiske turmål: Borgåsen

Som en del av de historiske turmålene i Nordmarka, er Borgåsen andre stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Borgåsen. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

På toppen av Borgåsen står det en gammel bygdeborg som trolig skriver seg fra folkevandrings- tiden. De fleste bygdeborgene i Norge antas å ha blitt oppført i perioden 300 – 600 e. Kr., selv om det er kjent enkelte forsvarsanlegg som skriver seg tilbake helt til bronsealderen. Slike lokale forsvarsanlegg er kjent fra hele Europa i denne perioden, og i Norge finner vi dem så langt nord som til Harstad. Borgene ble vanligvis plassert på utilgjengelige steder, og gjerne slik at man kunne konsentrere forsvaret av borgen ved at det bare fantes en vei opp og inn for en angriper.

Borgåsen spilte også en rolle i forsvaret av Tau fort, både i det opprinnelige tyske fortet og det senere norske. Åsen, som er den dominerende terrengformasjonen i området, var da en sentral del av fortets nærforsvar. I nyere tid hadde blant annet Finnøy Heimevernsområde, som hadde ansvar for nærforsvaret av fortet på 80- og 90-tallet, en maskingeværstilling på toppen av Borgåsen. Den tyske luftvernkanonen som sto på fortet under andre verdenskrig var trolig også plassert et eller annet sted på denne åsen.

I Norge er Østfold det området som har flest kjente bygdeborger, med rundt 70. Rogaland kommer på andreplass, med omtrent 50 borger. 3 av disse ligger i Strand: Borgåsen i Nordmarka, Sedbergåsen på Heia og Nibå på Heggheim.

Steinmur på Borgåsen før krigen. Foto: Stavanger museum

Man antar at bygdeborgene også kan ha hatt en kultisk funksjon i tillegg til den militære. Flere steder har man gjort funn som kan tyde på at borgene har fungert som et samlingssted for religiøse seremonier, uten at man kan si noe mer om hva disse seremoniene handlet om, eller hvorfor de ble avholdt akkurat på slike steder.

Bygdeborgen på Borgåsen er i dag stort sett rasert, etter at tyskerne under krigen brukte stein herfra til stillinger og forskansninger nede på Tau fort. Opprinnelig målte borgen omkring 70 x 55 meter, med murer som var inntil 1 meter høye og 1 meter tjukke. Borgen omtales i sagnkretsen om den mytiske krigerkongen Geirmund på Tau, hvor Geirmund er i krig med kongen på Talgje. Sagnet hevder at det var i forbindelse med denne konflikten at kong Geirmund lot oppføre bygdeborgen på Borgåsen. Hvor mye sannhet det er i dette sagnet, vet vi selvfølgelig ikke. Og det fortelles heller ingenting om hvordan krigen mot Talgje endte.

Interaktivt kart over historiske turmål i Nordmarka

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt