Historiske turmål: Borgen som forsvant

Som en del av de historiske turmålene i Nordmarka, er borgen som forsvant sjette stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til borgen som forsvant. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Bygdeborgen på Borgåsen er kanskje ikke det eneste forsvarsverket fra en forgangen tid i dette området.

Våren 1743 stilte Danske Kanselli i København 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi til embetsverket i Norge. I Stavanger amt tok amtmannen, Bendix de Fine, fatt på oppgaven med stor iver, og fikk etter hvert innvilget både medhjelper og utsatt svarfrist. Besvarelsen ble først levert i 1745, men var da så omfattende at den senere er blitt utgitt som egen bok. Boka forteller blant annet om «Amtets Antiqvitæter», altså om fornminner i Rogaland. I en oversikt over ruiner av «de gamle forfaldne Fæstninger» forteller amtmann de Fine:

«Oven for Gaarden Tou i Strands-Sogn, er et høyt Field kaldet Boraasen, paa hvilket viisses rudera af een gammel Befæstning. –

Paa Marshove i samme Strands sogn Visses og rudera af een Fæstning, som mueligens haver tilhørt de gamle mægtige Folk, som haver beboet Gaarden Gare paa Talgøe, efterdi samme Gares Oppsiddere til denne dag have der deres Støel om Sommeren.»

Amtmann de Fine kjente med andre ord åpenbart ikke til saken om Tau-marka fra 1597, men som vi leser er det snakk om ruiner av to festningsverk i Nordmarka. Når han snakker om «de gamle mægtige Folk» på gården Gard på Talgje, viser han til at gården i middelalderen tilhørte den gamle norske adelen. Blant annet bodde det to lendmenn her på slutten av 1100-tallet, Gaute Erlingson og dennes sønn og etterfølger, Isak Gauteson. Også Olav Nilsson, som er nevnt i innledningen, var adelig. Han førte et våpenskjold som tyder på at han tilhørte adelsslekten Schancke.

I dag har kunnskapen om beliggenheten til festningen på eller ved Marshovet gått tapt, og på grunn av tett vegetasjon i området er den nok svært vanskelig å lokalisere. Om dette var vaktstua fra sagnet om Gonliå, eller om bygningen hadde en annen funksjon, er umulig å mene noe om. Men her har vi i det minste en bygning som kan være med på å sette beliggenheten til de to gravene på Lovaneset inn i en litt større sammenheng.

Interaktivt kart over historiske turmål i Nordmarka

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt