Historiske turmål: «Bruget»

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er «Bruget» andre stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til «Bruget». Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Mølleområdet sør for Gamlaånå, altså der hvor smoltanlegget og Møllehagen ligger i dag, var tidligere et gårdsanlegg som tilhørte Tou Brug. I dagligtale ble det kalt «Bruget», og ble drevet av en forpakter. Bruket holdt både kyr, griser og hester, og det ble dyrket blant annet havre og grønnsaker på åkrene sør for Gamlaånå. «Bruget» leverte forskjellige jordbruksprodukter til Tou Brug, hvor de blant annet ble solgt til arbeiderne i brukets egen landhandel. I tillegg ble det solgt blant annet livdyr, smør, melk og korn til grossister i Stavanger.

Tou Brug ble fra begynnelsen av drevet etter det man i dag kaller «den patriarkalske industri-modellen». Bedriften var arbeidernes symbolske farsskikkelse, og tok seg av dem nærmest fra vugge til grav. Til gjengjeld forventet man at arbeidsstokken var lojale mot arbeidsgiveren, og hørte på «han far». På slutten av 1800-tallet hadde Tou Brug eksempelvis egen skole, landhandel, arbeiderboliger, aldershjem, og til og med et eget likhus. De hadde også avtale med doktor og jordmor om å se til brukets arbeidere og deres familier ved behov.

I senere tid hadde «Bruget» drivhus der hvor smoltanlegget står i dag. Dagens Møllehagen var ble da brukt til å dyrke jordbær og bringebær. Under innhøstingen deltok de lokale barn i arbeidet, og man fikk rundt 1970 betalt 10 øre for hver korg man høstet og leverte.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt