Historiske turmål: De gamle småbrukene langs Kvernvegen

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er De gamle småbrukene langs Kvernvegen fjerde stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til De gamle småbrukene langs Kvernvegen. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

I perioden 1878 – 1882 ble det festet bort en rekke småbruk fra prestegården langs den nåværende Kvernvegen. Disse brukene varierte i størrelse, og fordi man på den tiden ennå ikke hadde en ordning med bortfesting av tomter ble småbrukene i festekontraktene omtalt som «husmannsplasser». Men i motsetning til vanlige husmannsplasser skulle leien ikke betales gjennom en arbeidsplikt, men med rene penger.

De fleste som flyttet inn på disse eiendommene hadde eller fikk en eller annen tilknytning til Tou bruk. Noen få arbeidet der, mens flere hentet kundene sine fra bruket, enten de var fiskere, skomakere, fløtmenn eller jobbet med andre ting.

I 1882 fikk kontraktene et tillegg fra sognepresten J B Moses. Moses var en bestemt herremann, og fikk kontraktfestet at man på disse eiendommene ikke skulle ha lov til å «avholde dans eller annen offentlig fornøyelse», ikke drive salg av «øl eller annen berusende drikke», eller «avholde religiøse møter utenfor Statskirken».

I 1892 kom det man senere har kalt «den store prestegårdsreduksjonen». Da ble det solgt ut en mengde eiendommer fra prestegårdene i Norge, og oppsitterne langs Kvernvegen fikk tilbud om å kjøpe eiendommene sine. Samtlige av dem godtok tilbudet, og gjennomsnittlig pris for brukene var 300 kroner.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau