Historiske turmål: Gullbekkstraen og Gullhaug

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Gullbekkstraen og Gullhaug sjette stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Gullbekkstraen og Gullhaug. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Byggefeltet Gulbekkstraen står på den gamle eiendommen Gullhaug, som ble skilt ut fra prestegården i 1912. Det opprinnelige huset på eiendommen står ennå, og har i dag adressen Gullbekkstraen 11. Det var bryggerimesteren på Tou Brug, Olaf Louis Emil Aas, som var den opprinnelige eieren av denne eiendommen. Han ga navn til bruket etter Gullbekken, som hadde utløp her. Navnet Gullhaug spiller trolig på haugen som ligger ovenfor huset. Det opprinnelige navnet på denne haugen, Ormaberget, var neppe et egnet navn for et småbruk.

Bryggerimester Aas beholdt eiendommen på Tau etter at bryggeriet ble flyttet til Lervig. Etter at han døde i 1928, bodde sønnen Olaf junior her en tid, før arvingene solgte eiendommen til Ivar Knutsen Østerhus.

Gullbekken har som sagt gitt navn til området. Den har sitt utspring i lia som ligger opp mot det som i dag er Løbrekkvegen og Løbrekklia. Derfra renner den ned forbi myra som ligger på sørsiden av Gullbekkvegen, og går langs veien helt ned til Kongssteinen. Her svinger den skarpt, og går ned mot sjøen langs dagens Kongsteinsvegen. Den siste etappen går så gjennom Gullbekkstraen.

På Gullbekkstraen er det funnet flere spor etter en bosetning fra steinalderen. Den ligger for så vidt lavt i terrenget at den trolig er fra slutten av steinalderen, da jordbruket begynte å bli den dominerende levemåten her i området. Men fortsatt var jekt og fiske viktig for å overleve, og det eksisterte jeger- og sankekulturer lenge etter at jordbruket var blitt innført. Denne boplassen har trolig hatt en gunstig beliggenhet, hvor man kunne hente mat både fra sjøen, fra bekken og fra den omkringliggende skogen. I Gullbekken gikk det både ål og småaure helt opp til vår egen tid, og for 2 500 år siden var det trolig godt om både planteliv og småvilt i kystskogene her i området.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau