Historiske turmål: Håbakk

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Håbakk niende stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Håbakk. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Håbakk var opprinnelig en husmannsplass under prestegården, og ble opprettet litt før 1850. Plassen nevnes første gang i kirkebøkene i 1846, og den første husmannen vi kjenner til her var saudabuen Paul Paulsen Synne. Han kom hit med sin andre kone, Ågot Samuelsdatter. Ågot var som Paul opprinnelig fra Sauda. Paul hadde vært gift første gang med Kari Nilsdatter, som døde 35 år gammel av «småkopper» i 1840. Kari var datter av Nils Eivindsen, eller «Smea-Nils» som han vanligvis ble kalt, og kom fra Skarpeneset under Tau. Paul døde bare 4 år etter at han og kona kom til Håbakk. Enken hans giftet seg med Peder Pedersen, som overtok husmannskontrakten etter Paul. Peder var kveker, og ble vanligvis kalt «Prestlausen» fordi han nektet å gå i kirka. Dette var en tid der det var kirkeplikt, og lensmannen måtte flere ganger til Håbakk for å pante ut for bøter som Peder var blitt ilagt for ikke å møte opp i kirka.

Presten Lied var den eneste presten som ikke bøtela Peder Håbakk for brudd på kirkeplikten. Lied syntes at Peder var en interessant og dyptenkt mann, som han heller ville føre samtaler med enn å forfølge. En gang skal sognepresten ha spurt: «Så si meg da, Peder. Hva tenker du egentlig om Gud?» Peder så på presten og svarte: «Det e’ vel inkje så farligt ka’ eg tenke om Vårherre. Det viktiga e’ vel ka’ han tenke om meg.»

Peder var enkemann da han giftet seg med Ågot og kom til Håbakk. Etter at Ågot døde, giftet han seg for tredje gang. Den nye kona hans het Kari Bjørnsdatter, og var datter av Kari Nilsdatter Skarpeneset, som hadde vært gift med den første husmannen her på plassen. Kari var selv enke, og hadde tidligere bodd i Sjøbodene, en liten husmannsplass som lå mellom Håbakk og Strandastøa. Som enke losjerte hun hos Peder og Ågot, hvor hun livnærte seg ved å spinne. Peder gikk med andre ord ikke særlig langt da han fant seg kone denne gangen. Kari ble til daglig kalt «Smea-Kari», fordi hun hadde vokst opp i smia hos bestefaren på Skarpeneset. Hun skal ha vært vel så dyktig i smia som noen mann, blir det sagt. Som ung fikk hun en sønn utenfor ekteskap. Denne sønnen, Cornelius, har vi allerede hørt om under Havnen. Faren til Cornelius, Samuel Thorsen Strand, var en villbasse. Han hadde odel på Strand, men valgte å reise til sjøs i stedet. Under den amerikanske borgerkrigen vervet han seg for sørstatene, og tjenestegjorde ombord i et kaperskip. Kapere var i praksis sjørøverskip som hadde godkjenning fra en stat til å angripe skip fra fiendtlige stater. Samuel, eller Sam som han helst kalte seg, har derfor fått et ettermæle som «pirat». Sønnen Cornelius fikk vokse opp hos besteforeldrene på Strand, mens Kari ble gift og flyttet først til Tuftene, eller Solbakk som det heter i dag. Hvor Sam ble av til slutt er ukjent. Trolig kom han bort på sjøen en gang på slutten av 1870-tallet.

Kari ble syk og døde i 1888, etter ni års ekteskap. To av sønnene til «Prestlausen» hadde utvandret til Amerika. Etter at Peder ble enkemann for tredje gang, sendte sønnene ham en Amerika-billett, og han utvandret trolig året etter.

Den tredje og siste husmannen på Håbakk var Kristen Pedersen, som kom hit sammen med kona, Laurentse Gurine Sjursdatter. Begge var opprinnelig fra Nedstrand, og de overtok plassen i 1882. Sønnen Sigurd kjøpte så plassen av prestegården i 1925.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau