Historiske turmål: Havnen

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Havnen femte stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Havnen. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Nede ved stranda står to av de opprinnelige bygningene som hørte til Havnen, et av småbrukene som ble solgt fra prestegården i 1892. Det er et naust og et røykhus, bygget i henholdsvis 1880 og 1881. Begge er blitt restaurert tilbake til sitt opprinnelige utseende, og har i dag torvtak og tjærede vegger. Begge er også typiske for sin tid, i det de er bygget med forholdsvis høye grunnmurer i naturstein. Dette var lenge en vanlig måte å bygge uthus på i Ryfylke, og denne byggemåten har sin opprinnelse helt tilbake til jernalderen.

Småbruket Havnen ble festet av Cornelius Samuelsen Strand og kona Martha Jerandsdatter, født Kvam, i 1880. På bruket sto det et våningshus, et lite fjøs, naust og røykhus. Fjøset ble revet i 1945, mens våningshuset brant ned i 1957. Cornelius livnærte seg som fisker. Han var en beskjeden og arbeidsom mann som nøyde seg med lite. Presten Moses skal ha tilbudt ham å også kjøpe naboeiendommen, den nåværende Gullbekkstraen. Da svarte Cornelius: «Nei, ka’ ska’ eg nå me alt det der?» Til søndagen fikk han til vanlig et egg, men Cornelius klarte ikke å la barna sitte å se på at han spiste noe de selv ikke fikk. Derfor delte han egget i to, ga halvparten til ungene og spiste halve selv.

Sogneprest Moses var som tidligere nevnt en mann med meget bestemte meninger. Han godtok for eksempel bare at juleskinka var røykt av Cornelius Samuelsen. Så var det et år at Cornelius ble forsinket på hjemturen fra fiske nordpå. Prestefruen måtte derfor gå et annet sted for å få røykt familiens juleskinke. Da middagen kom på bordet julaften, bemerket presten at juleskinka ikke hadde den kvaliteten han var vant med. Prestefruen måtte da innrømme at den var røykt av noen andre, siden Cornelius hadde vært bortreist. Moses skal da ha skjøvet tallerkenen fra seg, og nektet å spise julemiddag. Var ikke skinka røykt av Cornelius, kunne det være det samme.

Cornelius Samuelsen Strand, også kjent som Cornelius Havnen, døde av tuberkulose i 1901, 53 år gammel. Martha ble boende på bruket som enke til hun døde i 1926.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau