Historiske turmål: Hemsens Minde

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Hemsens Minde tredje stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Hemsens Minde. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Det eldre, hvite huset som ligger like ovenfor småbåthavna, Kvernvegen 52, ble bygget på begynnelsen av 1890-tallet, og ble da Strands første aldershjem. Institusjonen var en testamentarisk gave fra bruksbestyrer J.C. Hemsen.

Johan Conrad Hemsen var født i Kristiansand i 1820. Som ung handelsmann hadde han bodd i Skudeneshavn, hvor han etter få år var blitt valgt til ordfører. I jubileumsboken for A/S Tou fra 1955 heter det at «Hemsen kunne utvilsomt blitt en ganske fremstående mann i det offentlige liv. Men han likte ikke å være i rampelyset. Han var en stille og helst beskjeden mann, som hverken likte offentlighet eller den strid som ofte følger med i politikken.» Det fortelles også at han «hadde den vanskjebne å miste sin hustru kort tid etter bryllupet, og dette bidro til å gjøre ham enda mer innadvendt og stille. Men alle som kom i berøring med ham, følte at her hadde de et fint menneske for seg, og J.C. Hemsen ble en avholdt mann på Tau.» Siden Hemsen var enkemann, hadde han sine to ugifte søstre boende hos seg for å styre husholdningen i bestyrerboligen, den nåværende Villa Tou.

I 1856 kjøpte Hemsen seg inn i Tou Intressentselskab, og fikk da stillingen som driftsbestyrer på Tau. Hemsen var oppriktig interessert i arbeidernes ve og vel. I 1859 fikk han oppført et våningshus, den første av de såkalte «Våningane». Her var det innredet egen bolig for bryggerimesteren og kontor for Hemsen selv. I tillegg hadde boligen en egen krambu. Senere kom det til flere arbeiderboliger, da på sørsiden av Gamlaånå. Hemsen sørget også for å opprette en egen skole for barna til de ansatte. Etter hvert fikk Hemsen også ordnet det slik at I/S Tou hadde avtaler med doktor og jordmor, som skulle se til de ansatte og deres familier ved behov. Han utvidet gårdsdriften på «bruket», og varer derfra ble solgt i bedriftens egen krambu til nærmest kostpris. Bruket hadde også sitt eget brannvesen.

Da Johan Conrad Hemsen døde i 1890, ble formuen hans delt mellom de to søstrene og et legat som bar hans navn. Legatet ble brukt til å bygge et aldershjem som fikk navnet «Hemsens Minde». Her fikk gamle arbeidere ved bruket «et hyggelig hjem etter endt arbeidsdag ved bryggeriet eller møllen» for å sitere jubileumsboken til A/S Tou.

Gravene til Johan Conrad Hemsen og hans to søstre kan fortsatt ses like innenfor porten til den gamle delen av kirkegården på Strand.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau